Schenken of nalaten aan Stichting Hoormij

Stichting Hoormij ontvangt jaarlijks tal van giften. Van schenkingen uit erfstellingen en legaten tot vrijwillige donaties of vaste periodieke financiële ondersteuning. Wij waarderen deze bijdragen enorm. Ze zijn onmisbaar bij het jaarlijks realiseren van de vele activiteiten en projecten om mensen met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis te ondersteunen zodat zij net als ieder ander optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Wil je Stichting Hoormij via deze weg financieel ondersteunen? Dat kan. Je kunt jouw bijdragen overmaken op rekening NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij in Houten. Het landelijk bureau in Houten brengt je bovendien graag op de hoogte van fiscaal aantrekkelijk schenken en de verschillende manieren om de Stichting Hoormij financieel te steunen. Neem contact op voor meer informatie.

Schenking per notariële acte

Wist je dat je ook een periodieke schenking oftewel een schenking per notariële acte kunt doen? Dit is een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken omdat de schenking aftrekbaar is van de belasting. Afhankelijk van je inkomen kun je tot 52% terugontvangen van jouw schenking. Voorwaarde is wel dat je minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt met een minimum van € 100,- per jaar. Bel voor meer informatie met het landelijk bureau van Stichting Hoormij.


Hoe werkt schenken of nalaten?Lees hier meer