Hoge respons enquête effect Covid-19 op tinnitus

Een wereldwijde studie (Beukes, a.o. 2020) toont aan dat veel mensen meer last van hun tinnitus hebben door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Daarin is zelfs aangetoond dat in zeldzame gevallen mensen door het coronavirus gehoorverlies en tinnitus kunnen krijgen. Maar er zijn óók mensen die juist minder last van hun tinnitus hebben of zeggen dat hun tinnitus in coronatijd hetzelfde is gebleven. Hoormij∙NVVS brengt de situatie in Nederland in kaart. Maar liefst 1.356 respondenten vulden de vragenlijst in na onze oproep. Een samenvatting van de uitkomsten verschijnt, voorafgaand aan de Online Conferentie Oorsuizen: Tips voor Tinnitus op 27 maart 2021, online. Tijdens de conferentie wordt er uitvoeriger ingegaan op enquête-resultaten. 

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Het geluid kan zo indringend zijn dat het van invloed is op alle facetten van je leven. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken en het aantal blijft stijgen.

De commissie Tinnitus & Hyperacusis van Hoormij∙NVVS is hard aan het werk om alle resultaten in kaart te brengen en er conclusies aan te verbinden. 

Publicatiedatum: 04 februari 2021