Hoe OPCI de wachtlijstproblematiek voor CI-kandidaten aanpakt

De wachttijd van twee jaar voor een cochleair implantaat (CI) is sinds januari 2020 bij vier van de acht CI-centra weggewerkt. Hoe kreeg het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) dat voor elkaar? Voorzitter Hennie Epping vertelt dit in een interview voor het Participatiekompas.

Een cochleair implantaat (CI) is voor dove en ernstig slechthorende mensen een hulpmiddel waarmee zij, in de meeste gevallen, in staat zijn om (weer) te horen. Het wordt tijdens een operatie geplaatst en verschilt daardoor sterk van hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen.

Sociaalpsychologische problemen

Mensen die voor een CI in aanmerking komen, hebben dat hard nodig. Hoe langer ze erop moeten wachten, hoe groter hun sociaalpsychologische en financiële problemen soms worden. Sommigen raken zonder implantaat steeds verder geïsoleerd, worden arbeidsongeschikt en belanden nogal eens in de bijstand.

Signalen van lotgenoten

“De standaard voorbereidingstijd van zes maanden is nog te overzien, maar twee jaar wachten voordat je geopereerd wordt, is écht onacceptabel. Die lange wachttijd was al in 2016 zo’n beetje de norm, zo vernamen we van lotgenoten tijdens onze huiskamerbijeenkomsten”, vertelt Hennie Epping, voorzitter van Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) en lobbyist in dit traject.OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

Van zorgverzekeraar naar de muur

OPCI besloot de lange wachtlijsten aan te pakken. Maar waar begin je? “We startten bij de zorgverzekeraars. Zij gaan tenslotte over het geld om de capaciteit bij de 8 academische CI-centra uit te breiden. Per brief hebben we het probleem aangekaart. De verzekeraars antwoordden dat zij daar niet over gaan. Zij verdelen het beschikbare geld over de universitaire medische centra en die moeten het oplossen.” > Lees hier verder.

Bron: OPCI-project wachtlijsten CI en nazorg

Lees ook:


Publicatiedatum: 30 november 2020