Hoe normaliseer je de luidheid bij hoortoestellen?

Hoortoestelgebruikers hebben vaak veel klachten over de luidheid van geluiden. Daarom is verder onderzoek nodig. In dit proefschrift - waarmee Maarten van Beurden in juli 2023 promoveerde - zijn diverse aspecten van luidheidsperceptie onderzocht. Op basis van de resultaten is de conclusie, dat voor een optimale individuele hoortoestelaanpassing, individuele metingen nodig zijn.

Bron: VHZ-Online

In dit proefschrift zijn verschillende aspecten van luidheidsperceptie onderzocht aan de hand van een drietal beperkingen van de huidige rekenregels.
  • De eerste beperking is dat luidheidsdata, die de basis vormen van de rekenregels, verzameld zijn met statische signalen. In de praktijk is er echter vaak sprake van dynamische signalen. De luidheid van dynamische signalen is - zoals aangetoond in dit proefschrift - niet goed te voorspellen. 
  • De tweede beperking is dat rekenregels voor hoortoestellen voornamelijk gebaseerd zijn op drempelmetingen. In dit proefschrift is aangetoond dat gehoordrempels een slechte voorspeller zijn voor de luidheidsopbouw boven de gehoordrempel. De individuele verschillen in luidheidsfuncties zijn bovendien groot. De gehoordrempel is de laagste geluidsdruk waarbij een persoon een geluid nog kan waarnemen, met andere woorden het zachtste geluid dat een persoon kan horen.
  • Tenslotte gaan de rekenregels ervan uit dat spectrale en binaurale sommatie verminderd is bij slechthorendheid en niet significant beïnvloed wordt door luidheidsnormalisatie. Uit het onderzoek blijkt dat voor ernstigere gehoorverliezen na luidheidsnormalisatie spectrale en binaurale luidheidssommatie veel groter is dan voor normaalhorenden. Met name voor breedbandige signalen bleek dit een groot effect te zijn. De hersenen ontvangen met twee werkende oren twee maal zo veel input dan met één oor. Dit fenomeen wordt binaurale sommatie genoemd

Op basis van de resultaten van dit proefschrift is de conclusie, dat voor een optimale individuele hoortoestelaanpassing, individuele luidheidsmetingen nodig zijn. Waarbij ook luidheidsmetingen aan breedbandige signalen meegenomen moeten worden.

Lees het artikel bij de bron: VHZ Online

Publicatiedatum: 15 november 2023