Hoe je als ouder kunt bijdragen aan de ontwikkeling van je slechthorende of dove kind

Peuters met matig gehoorverlies laten ten opzichte van hun horende leeftijdgenoten een achterstand zien op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en taal. De interactie met hun ouders kan daar een belangrijke rol in spelen. Vaak wordt van deze kinderen gedacht dat ze alles wel mee krijgen. Ten onrechte, zo liet Evelien Dirks, Senior-onderzoeker bij de NSDSK, zien in haar promotieonderzoek. Deze kinderen horen best veel, maar ze verstaan lang niet alles. Dat kan zorgen voor achterstanden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Slechthorende en dove peuters kunnen net zo goed als hun leeftijdgenoten meevoelen met een ander, ontdekte Evelien, maar ze hebben meer moeite met het begrijpen van andermans bedoelingen. Dat is ook niet zo gek, want deze kinderen hebben minder ‘sociale kilometers’ gemaakt. Goed horende kinderen krijgen van alles mee wat niet per se aan hen gericht is – bijvoorbeeld gesprekken tussen hun ouders en broers of zussen – en steken daar veel van op. Maar kinderen met gehoorverlies missen veel van die interacties.

Gevoelens en open vragen

De band tussen ouders en slechthorende peuters blijkt in de basis net zo goed te zijn als bij kinderen met een goed gehoor. Toch zijn er ook verschillen. Ouders van slechthorende kinderen hebben minder momenten van gedeelde aandacht met hun kind, zoals oogcontact maken en samen bezig zijn tijdens het spelen. En het taalgebruik tussen ouders en hun slechthorende kinderen is minder rijk. Deze ouders praten net zoveel met hun kind als andere ouders, maar ze stellen minder open vragen en praten minder over gevoelens. Terwijl dat soort input juist heel belangrijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalverwerving van het kind.

Met Evelien Dirks in gesprek

Hoe kun je als ouder inspelen op deze achterstanden bij je kind? Evelien gaat met de aanwezigen in gesprek, geeft tips en voorbeelden van wat jij als ouder kunt bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van je dove of slechthorende kind. Evelien legt bijvoorbeeld uit hoe je emotietaal kunt gebruiken met je kind. Interessant voor alle ouders van slechthorende en dove kinderen, met of zonder CI.

Locatie en tijd

Locatie: Randhoeve 221 in  Houten
Datum en tijd: 6 maart 2019. Tijd: 19.30 - 21.30 uur 

De informatieavonden die de FODOK in Houten organiseert, zijn gratis voor leden van FODOK en FOSS. Vanaf 2019 betalen niet-leden € 7,50 voor deelname aan zo’n avond. Voor deelname aan FODOK-activiteiten is aanmelding op info@fodok.nl  verplicht.

Bron: Fodok

Publicatiedatum: 29 januari 2019