Heeft de COVID-19 pandemie effect op tinnitus?

“Toen ik COVID-19 kreeg, kreeg ik er ook nog eens tinnitus bij” (vrouw, 52 jaar, VK), “Door coronastress is mijn tinnitus luider” (vrouw, 31 jaar, VK), “Eenzaamheid maakt mij meer bewust van mijn tinnitus”(vrouw, 71 jaar, VS) en “Het viel mij tijdens de lockdown voor het eerst op dat ik tinnitus had” (vrouw, 44 jaar, VK). Herkenbaar? Dit zijn voorbeelden uit een grootschalig onderzoek naar de invloed van corona op tinnitus. Hoofdonderzoeker Dr. Eldré Beukes vindt de lockdown een zware periode. Dit brengt haar op het idee om een grootschalig onderzoek te doen. Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of de pandemie - en de lockdown - de tinnitus beter of slechter maakt. Een enquête moet daar duidelijkheid over geven.

In totaal hebben 3.103 ondervraagden met tinnitus - uit 48 landen- via patiëntenorganisaties de enquête (die nu is verlopen) ingevuld. De meeste reacties kwamen uit Amerika en Europa (24% uit het Verenigd Koninkrijk en 23% uit de overige Europese landen). Dit heeft interessante gegevens opgeleverd, die meteen kunnen worden gebruikt door artsen en hulpverleners.

Invloed van corona

Dr. Beukes heeft bij het maken van de enquête geen rekening gehouden met mensen die juist als gevolg van corona voor het eerst gehoorproblemen en/of tinnitus hebben gekregen. Deze groep heeft echter wel op de enquête gereageerd. Daarom waarschuwt dr. Beukes, dat in sommige gevallen door corona gehoorproblemen of tinnitus kan ontstaan. Naast het virus kunnen ook medicijnen die bij COVID-19 worden toegediend deze klachten veroorzaken. Gelukkig gebeurt dit niet bij iedereen die corona krijgt, maar toch melden zeven geënquêteerden dat zij tinnitus door het coronavirus hebben gekregen en vier geënquêteerden rapporteren gehoorverlies. Dit gegeven is een waarschuwing voor artsen om medicatie goed te monitoren. Dr. Beukes merkt op dat meer onderzoek nodig is naar de invloed van corona op het gehoor.

Verergering tinnitus

Van de tinnituspatiënten die de enquête hebben ingevuld, rapporteert 84% geen corona te hebben gehad. Maar van wie er wel positief is getest op corona (8%) of corona-achtige klachten heeft gehad (8%) meldt bijna de helft (40%) een verergering van tinnitus. Daarbij meldt iedereen die medicatie heeft gekregen, een duidelijke verergering van tinnitus. Opnieuw een aanwijzing dat corona of de behandeling bij corona iets met tinnitus kan doen.

Lockdown

Omdat er minder lawaai is gemeten gedurende de lockdown, wil Beukes weten wat de invloed hiervan op tinnitus-patiënten is. Ongeveer een derde bevestigt dat de tinnitus tijdens een lockdown juist extra hinderlijk is. Opvallend is dat vooral vrouwen onder de vijftig door lockdown een verergering van hun tinnitus melden. Ongeveer 67% van de geënquêteerden ervaart tinnitus tijdens de lockdown even erg als daarvoor. Slechts 1% rapporteert een verbetering van de tinnitus. De afname van sociale contacten door de pandemie speelt een rol. Van de ondervraagden rapporteert 86% minder sociale contacten te hebben, 84% mist deze sociale contacten en 58% voelt zich eenzaam. Dit gegeven beïnvloedt tinnitus negatief.

Stilte en geluid

Een andere factor voor tinnituslast is burenlawaai: bladblazers, grasmaaiers, muziek en kindergegil. Ook het omgekeerde kan gebeuren: stilte kan ervoor zorgen dat je de hele dag naar je eigen tinnitusgeluid moet luisteren en dat kan tinnituslast versterken. Een klein deel van de ondervraagden ervaart thuiswerken juist als een verbetering voor de tinnituslast, omdat alle stress thuis wegvalt.

Goede weerstand

Als laatste is er ook nog goed nieuws uit de enquête gekomen: een gezond leven beïnvloedt tinnitus positief. Ondanks de beperkende coronamaatregelen kun je toch kiezen voor gezond eten en elke dag bewegen. Bel, App, Skype of zoek contact via de moderne middelen en zoek hulp als je problemen of zorgen hebt. Mindfulness, yoga, meditatie, allemaal hebben ze een positief effect op slaap (67% rapporteert slapeloosheid), stress en dus ook op tinnitus.

> Dit is een samenvatting, gemaakt door de commissie tinnitus & hyperacusis van Hoormij∙NVVS, van één van de lezingen/presentaties die plaatsvond tijdens de online conferentie van de British Tinnitus Association.

Lees ook:

Publicatiedatum: 16 november 2020