Gezocht: deelnemers met een cochleair implantaat (ci)

De afdeling KNO van het Amsterdam UMC doet onderzoek naar de invloed van gehoorverlies en een cochleair implantaat (CI) op de luisterinspanning. Deze studie richt zich op de vraag of gehoorproblemen invloed hebben op luisterinspanning en stress.

Het Amsterdam UMC is op zoek naar deelnemers met een cochleair implantaat (CI). Je moet nog wel in staat zijn om spraak te verstaan. Meedoen is mogelijk als je tussen de 35 en 75 jaar oud bent en als jouw moedertaal Nederlands is. Je kunt niet meedoen als je suikerziekte (diabetes) of hart- en vaatziekten hebt. Ze vragen naar jouw medicijngebruik.

Deelnemen

Bij deelname kom je één keer naar het ziekenhuis. Dit bezoek duurt ongeveer 2,5 uur. Tijdens het bezoek doe je luistertesten met een apparaat om de activiteit van het autonome zenuwstelsel te meten. Dit apparaat (het VU-AMS) wordt met een tasje op de heup gedragen en meet met behulp van plakkers op de borst en hand de zweetproductie en de werking van het hart. Daarnaast meten ze tijdens de luistertesten de grootte van de pupil van het oog. Dit doen ze met een camera. Je ontvangt een financiële vergoeding van € 20,-. 

De gegevens die in het kader van dit onderzoek over jouw verzameld worden, worden vertrouwelijk behandeld. In publicaties is jouw naam niet terug te vinden.

Informatiefolder

Meer informatie en contact

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de onderzoekers van sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) via realhearing@amsterdamumc.nl of T: 020 444 09 01 of T 020 444 40 930 .

Publicatiedatum: 07 november 2023