Gehoorverlies is voor altijd

Vandaag - 3 maart 2023 is het World Hearing Day: de dag dat ons gehoor centraal staat. En met dat gehoor is het niet goed gesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stijgt het aantal mensen met gehoorverlies de komende jaren sterk: tot 25% van de bevolking in 2050. Nederlandse studies wijzen in grote lijnen op dezelfde ontwikkeling.

Die groei heeft deels te maken met de vergrijzing, maar ook met het geluid waaraan we onszelf dagelijks blootstellen, al dan niet met hearables (oortjes). Het is steeds duidelijker dat niet alleen het aantal mensen met gehoorverlies stijgt, maar ook dat de gevolgen daarvan zo vérstrekkend zijn. Wie niet goed hoort moet zich extra inspannen om te communiceren en dat leidt al snel tot vermoeidheid en concentratieverlies. Mensen die werken krijgen te maken met een hoger ziekteverzuim, burn-out klachten en kunnen uiteindelijk definitief uitvallen. Zo wordt doorwerken tot 67 jaar problematisch en met alle personeelstekorten en aandacht voor vitaliteit is dat het laatste wat we willen.

Eenzaamheid ligt op de loer

Mensen met gehoorverlies trekken zich ook langzaam maar zeker terug uit sociale en maatschappelijke activiteiten: waarom nog naar dat feestje gaan als je toch geen gesprek kunt voeren en doodmoe thuiskomt? Sociaal isolement en eenzaamheid liggen op de loer. Veelzeggend is ook dat mensen met gehoorverlies een lagere kwaliteit van leven rapporteren dan horende leeftijdsgenoten. En tenslotte is in steeds meer studies de samenhang van gehoorverlies en leeftijdsgebonden dementie aangetoond. Een goed hoortoestel, waarmee cognitieve functies beter geactiveerd blijven, kan helpen bij de vertraging van dementieklachten.

Gehoorverlies kost de maatschappij geld

Verminderd gehoor was altijd iets van ouderen: in de loop van je leven gaan ogen en oren nou eenmaal achteruit. Maar langzaam maar zeker komt gehoorverlies op steeds jongere leeftijd voor: VeiligheidNL onderzocht dat 13% van de jongeren beginnende gehoorschade heeft en bijna de helft wel eens een piep na het uitgaan. Verwacht wordt dat in 2050 rond de 2,5 miljoen mensen in Nederland zoveel gehoorverlies hebben dat ze in aanmerking komen voor een hoortoestel. En nog eens 1,5 miljoen mensen hebben dan mild gehoorverlies. Nog los van het persoonlijke leed zijn ook de maatschappelijke kosten hoog. Denk aan de verminderde arbeidsparticipatie, lagere kwaliteit van leven, vermindering van sociale contacten en het versneld intreden van dementieklachten.

Neem je gehoor(verlies) serieus

25% van de bevolking die elkaar niet meer goed kan verstaan: dat schrikbeeld moeten we zien te voorkomen. Het is dan ook goed dat de Tweede Kamer zich afgelopen jaar heeft uitgesproken over lawaaischade. Maar er is meer nodig: investeren in preventie en voorlichting bijvoorbeeld. En gehoorscreening voor jong en oud, meer onderzoek en goede hoorzorg. We hebben maar één paar oren en eenmaal opgelopen gehoorschade is niet meer te herstellen. Tijd dus om ons gehoor en gehoorverlies serieus te nemen.

Wil Verschoor, directeur patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS
Carmen de Jonge, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven NVAB

Lees ook: 

Publicatiedatum: 03 maart 2023