Gehooraandoeningen moet je zelf maar oplossen

In de aanloop naar het benefietevenement om meer geld op te halen voor ooronderzoek richtte Rene van der Heijden, Judith Veen en Wil Verschoor zich tot de lezers van Trouw. Zij vragen zich af: Waarom doen we niet meer aan de oorzaken van gehoorproblematiek? Daar heeft iedereen baat bij.

We staan er niet elke dag bij stil, maar goed kunnen horen draagt bij aan een goed functionerende maatschappij. Of omgekeerd: wie niet goed hoort kan minder bijdragen aan de samenleving. En dat kan grote gevolgen hebben: van de verpleegkundige op de spoedeisende hulp die geen ‘microgram’ maar ‘milligram’ hoort en daarmee een leven in de waagschaal stelt, tot de docent die langdurig uitvalt vanwege dodelijke vermoeidheid door het constante geroezemoes in zijn klas. Het is des te schokkender als we beseffen wie er allemaal moeite hebben met goed horen. Want het gaat om meer dan de 1,3 miljoen matig tot ernstig slechthorenden en de nog eens 1,3 miljoen mensen met mild gehoorverlies. Er zijn naar schatting ook 2 miljoen mensen met tinnitus (oorsuizen) die daardoor vaak moeite hebben met goed horen, rond een half miljoen mensen met overgevoeligheid voor geluid.

Gehooraandoeningen zijn onzichtbaar.

Tijdens jaarwisselingen wordt dat altijd weer erg duidelijk. Op 1 januari zijn de verloren vingers, handen en ogen voorpaginanieuws. Het onzichtbare leed volgt pas later, als vuurwerkafstekers en omstanders zich realiseren dat die piep in het oor maar niet weggaat. Of het gehoorverlies blijvend lijkt. Minstens zo dramatisch, maar volledig onzichtbaar en mede daardoor een minder bekend maatschappelijk probleem.

Hinderlijk geluid

Wie moeite heeft met horen beseft pas hoeveel hinderlijk geluid er is dat het horen bemoeilijkt: bladblazers, verkeer, cafés, de ruziënde buren. En op de werkvloer: bellende collega’s, zoemende machines, klapperende deuren, geroezemoes en klikkende hakken op de gang.
Ook goedhorenden kunnen er last van hebben en daardoor minder goed functioneren. Tel al deze mensen bij elkaar op en dat minder bekende maatschappelijk probleem is niet alleen heel omvangrijk maar heeft ook verstrekkende gevolgen.
Vreemd genoeg denkt de maatschappij al snel dat we voor een gehoorprobleem een oplossing in huis hebben: een hoortoestel. Maar terwijl zo’n apparaatje wel degelijk helpt bij het beter verstaan van mensen, is het nog geen echte oplossing. Het is een hulpmiddel dat je helpt met revalideren.

Onderzoek naar oorzaken

Tijd dus voor grondig onderzoek naar oorzaken en oplossingen voor al die vormen van niet goed kunnen horen. Helaas komt dit nauwelijks van de grond. Hart-en vaatziekten en kanker mogen zich verheugen in grote stromen onderzoeksgeld. Ook voor oogaandoeningen is 10 tot 25 keer meer geld beschikbaar dan voor ooronderzoek. Terwijl de maatschappelijke gevolgen van slecht ­horen groot zijn; in 2019 werd berekend dat alleen al uitval uit werk een kostenpost van 2,9 miljard euro per jaar oplevert.

De onderzoeksvragen zijn helder: is genezing van tinnitus mogelijk en zo ja hoe? Wat zijn de oorzaken van erfelijke gehooraandoeningen? Hoe kunnen we overgevoeligheid voor geluid aanpakken? Kunnen we gehoor ‘genezen’? Een paar miljoen euro extra aan onderzoeksgeld, levert al snel miljarden op voor onze samenleving.

Zo lang er geen oplossingen zijn is het een kwestie van er rekening mee houden en zoeken naar manieren om ermee om te gaan. Dat geldt niet alleen voor de mensen die ermee te maken hebben. In een inclusieve samenleving die mensen graag (aan het werk en) erbij houdt, betekent dat: onnodig hinderlijk geluid vermijden of reduceren.

Luisterpauze

Letten op de akoestiek en waar nodig maatregelen nemen: gordijnen ophangen, vloerbedekking leggen, een printer verplaatsen of werkafspraken maken over waar wel en niet bellen. Ten slotte: regelmatig luisterpauzes of herstelmomenten inlassen tijdens bijeenkomsten of vergaderingen. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de mensen met een gehoorprobleem, iedereen profiteert ervan. Win-win dus.

Door:

  • Rene van der Heijden, Stichting Oorfonds Nederland
  • Judith Veen, specialist gezonde geluidsomgeving, Heart2Hear
  • Wil Verschoor, directeur patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS

Lees ook:


Publicatiedatum: 05 maart 2024