Geen uitreiking scriptieprijs tinnitus

De voor dit voorjaar geplande tweede uitreiking van de scriptieprijs gaat niet door. De door Hoormij∙NVVS ingestelde scriptieprijs is bedoeld voor HBO of WO-studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het gebied van tinnitus (oorsuizen). De prijs van € 2000,- werd iedere twee jaar toegekend aan de als best beoordeelde scriptie.


Eén van de belangrijke taken van Hoormij∙NVVS is het adviseren van mensen met tinnitus en hen ondersteunen en versterken om hun zelfredzaamheid te verhogen. Het leren omgaan met en accepteren van tinnitus of hyperacusis is daarbij van levensbelang, soms zelfs letterlijk. Studies over de beleving van sociaalpsychologische- en maatschappelijke aspecten ervan en ervaringen met diverse soorten hulpverlening, professionele- alternatieve en zelf-help, zijn echter schaars. En juist daarover willen wij als patiëntenvereniging veel meer weten en menen dat studentenonderzoek ons daarbij op weg kan helpen.

Scripties voldoen niet aan de criteria

De jury is echter van oordeel dat geen van de ingezonden scripties in voldoende mate voldoet aan bovenstaande criteria. Om die reden is besloten om de prijsuitreiking dit keer niet door te laten gaan. De inzenders zijn inmiddels van dit besluit op de hoogte gesteld. Uiteraard betekent dit niet het einde van de scriptieprijs, want de doelstelling staat nog steeds overeind. Wel gaan wij ons beraden over de vraag hoe we deze doelstellingen nog duidelijker over het voetlicht kunnen brengen om toekomstige teleurstellingen te voorkomen.
Publicatiedatum: 03 maart 2020