Erasmus MC vraagt extra aandacht voor communicatie met slechthorenden

Vanaf 1 december 2020 zijn mondkapjes verplicht in alle publieke binnenruimtes. Het Gehoor- en Spraakcentrum van het Erasmus MC vraagt daarom extra aandacht voor de communicatie met slechthorenden. Op de afdeling KNO en Gehoor- en Spraakcentrum hangen vanaf 1 december posters om mensen er op attent te maken dat ze vooral aan moeten geven dat ze slechthorend zijn. In dat geval kan de behandelaar in veel gevallen gebruik maken van een face shield waardoor liplezen weer mogelijk is. Artsen zijn niet verplicht om te werken met een mondkapje, maar dat wordt in het Erasmus MC wel gedaan. Het Gehoor- en Spraakcentrum en het CI-team werken vaak met een face shield, zeker als de patiënt erom vraagt.

Nienke Homans werkt zelf met deze groep (ernstig) slechthorenden op de afdeling KNO en zegt: “Mensen die slechthorend of doof zijn, vinden het vaak vervelend om aan te geven dat ze niet alles verstaan. En nu iedereen een mondkapje moet dragen, wordt het verstaan lastiger maar is er ook geen mogelijkheid meer tot liplezen. We horen van veel patiënten dat ze daardoor veel extra problemen in de communicatie ervaren. Nienke bedacht daarom een ludieke actie om mensen met slechthorendheid mogelijk nét dat extra zetje te geven dat ze nodig hebben om voor zichzelf op te komen. Als mensen durven aangeven dat ze het niet verstaan, dan zijn we al een grote stap in de juiste richting.

Empowerment

Op de afdeling kunnen geïnteresseerden ook buttons ontvangen die slechthorenden kunnen dragen om aan te geven dat ze slechthorend zijn en dat mondkapjes de communicatie voor hen bemoeilijkt. Ook zijn er kaarten, lijkend op de poster, die duidelijk maken dat het voor slechthorenden zeer moeilijk is om te verstaan als mensen een mondkapje dragen. “We volgen binnen de afdeling KNO natuurlijk alle regels van het RIVM, maar we willen wel laten zien dat we de moeilijkheden van onze patiënten goed begrijpen en hierin mee willen denken waar er mogelijkheden zijn.” 

NB: In de richtlijnen van het ErasmusMC staat dat artsen (bij wijze van uitzondering op de landelijk geldende richtlijn) in sommige gevallen spatschermen mogen gebruiken. En dat doen ze dus ook ter bevordering van de communicatie. Hiermee tonen zij dat ze meeleven met slechthorenden en doven. Het ErasmusMC volgt de ontwikkeling van de doorzichtige mondkapjes op de voet. Vooralsnog is de richtlijn voor openbare gebouwen, winkels, musea, restaurants en theaters dat face shields geen vervanging voor mondkapjes zijn volgens de rijksoverheid.   

Lees ook:

Publicatiedatum: 02 december 2020