Erasmus MC Rotterdam zoekt mensen mét en zonder tinnitus voor onderzoek

Het Erasmus MC in Rotterdam is voor onderzoek naar tinnitus (oorsuizen) op zoek naar mensen met én (controle-proefpersonen) zonder tinnitus. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een objectieve test voor tinnitus. Tinnitus is een geluid dat alleen in de eigen hersenen bestaat. Er wordt onder meer bekeken of het - als je tinnitus hebt - moeilijker is om zachte geluiden van buiten waar te nemen als die lijken op het tinnitusgeluid. Zo’n test zou in de toekomst te gebruiken zijn om de luidheid en sterkte van tinnitus te meten. Vervolgens is dan beter meetbaar wat het effect van een behandeling voor tinnitus is.

Het Erasmus MC is op zoek naar gezonde volwassenen, Nederlandstalig, met geen tot matig gehoorverlies. Voor de deelnemers met tinnitus zoeken ze mensen die tinnitus hebben die klinkt als een toon (niet als een ruis) en die ze in beide oren of in het hoofd horen.

Onderzoek

Het onderzoek voor mensen met tinnitus bestaat uit twee verschillende bezoeken uitgevoerd in het Erasmus MC te Rotterdam. Tijdens het eerste bezoek wordt er een hoortest (audiogram) en een vragenlijst over de tinnitus afgenomen. Tevens vinden er een aantal testjes plaats om de tinnitus te duiden. Dit duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens het tweede bezoek worden er nog een aantal testen afgenomen om de tinnitus te 'matchen'. Daarna meten ze heel precies de hoordrempel op de tinnitus-frequentie en een andere frequentie, waarna ze bepalen wat de drempel van jouw gehoor is door de elektrische activiteit in de hersenen te meten. Hierbij plaatsen ze vier elektroden op de schedel en krijg je via een hoofdtelefoon korte geluidjes te horen. In totaal duurt het tweede bezoek ongeveer tweeënhalf uur.

Het onderzoek voor controle-proefpersonen vindt in één bezoek plaats. Er vindt een hoortest (audiogram) plaats, vervolgens volgt er nog een hoortest waarbij op twee frequenties de precieze hoordrempel wordt gemeten. De drempel van jouw gehoor wordt bepaald door de elektrische activiteit in de hersenen te meten. Hierbij plakken ze vier elektroden op de schedel en krijg je via een hoofdtelefoon korte geluidjes te horen. In totaal duurt het onderzoek ongeveer tweeënhalf uur.

Meedoen?

Heb je interesse in deelname of wil je meer weten over het onderzoek?

Neem dan contact op met audioloog-onderzoeker N. Heidinga of klinisch-fysicus audioloog A. Goedegebure. Zij sturen je graag meer informatie toe. Contact opnemen kan via tinnitusonderzoek@erasmusmc.nl of telefonisch via het secretariaat neurowetenschappen
T 010 – 704 33 09. 

Publicatiedatum: 31 augustus 2021