Enquête voor schrijftolkgebruikers

De Nederlandse Schrijftolkenvereniging (NSV) vraagt medewerking voor het invullen van een enquête. Dit naar aanleiding van het pilotproject monitoring 'Nascholingen schrijftolken'. Een project dat is ontstaan vanwege het verzoek van de NSV om het reglement van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (Stichting RTGS) voor schrijftolken aan te passen, zodat het meer voldoet aan de wensen en behoeften van schrijftolken. De hoofdvraag van de pilot is: 'Wat is het effect van het aangepaste reglement ten opzichte van het oude reglement?' En deelvragen als: wat is de tevredenheid onder gebruikers van schrijftolken over deze pilot? Daar gaat deze vragenlijst voor tolkgebruikers over. Doe je mee? 

Op Schrijftolk.org vind je meer informatie en de enquêtevragen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking namens Stichting RTGS en de NSV!Lees ook:


Publicatiedatum: 22 november 2020