Effectieve online behandeling tegen chronische duizeligheid

Amsterdam UMC bericht op haar website over een effectieve behandeling tegen chronische duizeligheid, die zij heeft ontwikkeld in samenwerking met de University of Southampton. Duizeligheid is één van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk. Huisarts-in-opleiding Vincent van Vugt van Amsterdam UMC deed onderzoek bij ruim 300 patiënten, de resultaten zijn gepubliceerd op het internationale medische onderzoekplatform BMJ.

Eén op de tien vijfenzestigplussers bezoekt minimaal 1x per jaar de huisarts vanwege duizeligheid. Een belangrijke oorzaak is schade aan het evenwichtsorgaan. Als dat uitvalt, kan dat leiden tot vervelende evenwichtsstoornissen of duizeligheid. Oefenen helpt bij herstel. Een dergelijke oefentherapie heet vestibulaire revalidatie. Het gaat om een oefenschema van zes weken waarin het evenwichtssysteem als het ware gerevalideerd wordt. De oefeningen worden steeds moeilijker gemaakt zodat het evenwichtssysteem steeds meer wordt uitgedaagd. 

Online oefenprogramma Vertigo Training

Ondanks het wetenschappelijk bewijs voor vestibulaire revalidatie wordt deze behandeling door minder dan 10% van de huisartsen in Nederland toegepast. Om deze revalidatie toegankelijker te maken voor huisartsen en patiënten heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC het online oefenprogramma Vertigo Training ontwikkeld. "Patiënten moeten twee keer per dag eenvoudige hoofd- en nekbewegingen doen. De website past de zwaarte van de oefeningen aan op basis van de duizeligheidsklachten van de patiënt. De patiënt krijgt ook informatie over duizeligheid en hoe ze ermee om kunnen gaan."

Minder klachten

In een gerandomiseerd onderzoek werden 322 vijftigplussers die regelmatig kampen met duizeligheid uit 59 verschillende Nederlandse huisartsenpraktijken willekeurig ingedeeld in één van de volgende drie groepen: Vertigo Training zonder ondersteuning, Vertigo Training met ondersteuning door een fysiotherapeut of gebruikelijke zorg zonder beperkingen. Deelnemers vulden vragenlijsten in bij de start van het onderzoek, na drie maanden en na zes maanden. "Na drie en zes maanden hadden zowel de Vertigo Training deelnemers met als zonder ondersteuning minder klachten, ze ervaarden minder beperkingen en ze waren minder angstig dan deelnemers die gebruikelijke zorg kregen", aldus Van Vugt. Aangezien behandeling via internet toegankelijk en goedkoop is, heeft deze Vertigo Training de potentie om op termijn de zorg voor een grote groep patiënten te verbeteren.

Aanmelden en beschikbaarheid training

De inclusie voor het onderzoek is afgerond, zodat het voor patiënten helaas niet meer mogelijk om zich aan te melden voor het onderzoek. De online oefentherapie is op dit moment helaas nog niet te vinden. De onderzochte online oefentherapie is destijds speciaal ontworpen voor toepassing in een randomised controlled trial. Voordat het programma grootschalig kan worden aangeboden, zijn nog een aantal vervolgstappen nodig. Het uitvoeren van deze stappen kost geld. Er wordt nog gezocht naar financiële middelen om dit te realiseren.

Evenwichtsoefeningen

Op de website van Stichting Hoormij/NVVS vind je een te downloaden brochure met evenwichtsoefeningen.

Bron: AMC

Relevante links

Publicatiedatum: 12 november 2019