Een cochleair implantaat en te maken met accuproblemen?

CI-gebruikers hebben met regelmaat vragen (en klachten) over de soms beperkte levensduur van de accu van hun hulpmiddel. Ook de hoge prijs ervan kan reden zijn voor onvrede. Een reden waarom de accu meer dan eens als extra accessoires bij het CI wordt gekozen. Maar ook dan is het passen en meten om altijd twee opgeladen accu’s bij de hand te hebben. Sommigen overwogen de aanschaf van (goedkopere) wegwerpbatterijen. Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) ging in gesprek met de producenten. Wat dit opleverde?

  • De capaciteit van alle accu’s vermindert in de loop der tijd. Dat is niet gekoppeld aan een bepaald merk van de processor.
  • Hoe snel de levensduur van een accu vermindert, hangt af van de persoonlijke instellingen van het implantaat van de CI-drager: bij de ene persoon vragen instellingen meer van de accu dan bij de andere. Daar is weinig aan te veranderen.
  • Hetzelfde geldt voor het gebruik van extra hulpmiddelen bij het CI, denk aan soloapparatuur: ook die vragen meer van de accu’s dan zonder gebruik van hulpmiddelen.
  • Ook temperatuurverschillen zijn van invloed op de levensduur van de accu en het aantal keer dat deze op te laden is.

Dit is van invloed op het aantal keer waarop de accu opgeladen moet worden. En net zoals bij accu’s in andere apparaten, zoals mobiele telefoons, is de frequentie van opladen niet onbeperkt en worden accu’s na verloop van tijd minder.

Tips en conclusies

  1. Het is van belang de accu’s met enige regelmaat op te laden. Dus wissel de accu’s goed af, zodat ze allemaal in gebruik zijn. 
  2. Onderhoud is belangrijk. Bij het ene merk wordt gezegd de accu niet in de droogdoos te doen en bij het andere merk juist wel. Het is van groot belang om dergelijke onderhoudsvoorschriften goed te volgen. Op de sites van de producenten is hier meer informatie over te vinden.
  3. Over het algemeen is de garantietermijn van een accu één jaar. Binnen die termijn kun je 'm dus gewoon vervangen. De melding hierover moet je wel bij het ziekenhuis doen. Dit is immers de partij die de processor kocht. 
  4. De accu’s zijn duur, dat klopt. Het gebruik van knoopcelbatterijen is nog duurder. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat CI-dragers relatief weinig kosten hebben aan hun CI. Dit in vergelijking met mensen die een hoortoestel moeten aanschaffen. 
  5. Veel onduidelijkheid ontstaat doordat de CI-producenten niet allemaal even duidelijk op de website vermelden welke garantiebepalingen er gelden. Ook ontbreken er weleens onderhoudstips. Gelukkig heeft OPCI daar veel ervaring mee en kennis van. Vragen hierover kun je aan OPCI stellen: info@opciweb.nl
  6. Bij de producenten is de noodzaak van goede communicatie weer eens heel duidelijk geworden. OPCI blijft daar op toezien.

OPCI heeft het accu-probleem ook onder de aandacht gebracht bij het CI-ON (het overlegorgaan van de CI-centra in Nederland). Het staat nu duidelijk op de kaart. De ziekenhuizen waren blij met de inbreng van OPCI (en dus met de input van de ouders!). Zij hebben de toezegging gedaan om alert te zijn op dit probleem en waar mogelijk mee te werken aan oplossingen.

Bron: OPCI

Publicatiedatum: 11 mei 2022