De meest gestelde vragen over tinnitus - en het antwoord

Tinnitus. Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat. Niemand anders hoort het. Het houdt je als het ware gevangen, 24/7. Er is geen ontsnapping. Geen stilte. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Tijdens de (online) gespreksgroepen die Hoormij∙NVVS organiseert en het symposium komen er veel vragen voorbij van mensen die te maken hebben met oorsuizen. De meest gestelde vragen hebben we voor je op een rij gezet, met het antwoord erop van de commissie tinnitus & hyperacusis.

 • Is er een verband tussen tinnitus en (chronische) stress, evenwichtsproblemen, de overgang, kaakklemmen, hoogsensitiviteit, corona, lawaaidoofheid, nekklachten, hyperacusis, infecties, de ziekte van Lyme, autisme, misofonie, ouderdomsgehoorverlies, spierspanning, een slecht werkende buis van Eustachius, wonen in een stad of dorp, aangezichtsverlamming, eczeem in het oor, een klap op je kaak, een infarct in de kleine hersenen?

Tinnitus kan een symptoom zijn van een medische aandoening, gehoorproblemen of stress. Op de website van de American Tinnitus Association (ATA) vind je voorbeelden van mogelijke oorzaken. Je kunt ook tinnitus hebben tegelijk met een andere aandoening zonder dat er een (bekend) verband tussen beiden. Verder kan er een verband zijn tussen blootstelling aan hard of langdurig geluid. Voor de oorzaken aandoeningen die hierboven zijn genoemd kan er een verband zijn, maar ze kunnen ook bestaan naast de tinnitus. Wonen in een stad of drop heeft geen duidelijk verband. Voor specifieke gevallen verwijzen wij naar de medische professionals.

Medicijnen en Behandeling


 • Is cognitieve gedragstherapie overal te volgen?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vrij algemeen toegepaste therapie die de meeste audiologische centra en psychologenpraktijken aanbieden. Sommige audiologische centra bieden ook de tinnitus-specifieke trapsgewijze CGT aan, of een variant daarop.


 • Heeft slaapmedicatie een positieve invloed op tinnitus?

Slaapmedicatie kan je helpen om beter te slapen. Als je beter slaapt voel je je meer uitgerust en ben je minder gestrest. Dit heeft een goede invloed op de last die je van de tinnitus ervaart. Tip: laat je goed informeren en begeleiden door je behandelaar bij het gebruik van slaapmedicatie.

 • Helpt een hoortoestel bij tinnitus?

Bij een combinatie met gehoorverlies kan een hoortoestel helpen om de tinnituslast te verminderen. Een hoortoestel versterkt de geluiden van buitenaf, waardoor de tinnitus meer naar de achtergrond gaat. Het is een vorm van maskering. Soms hebben hoortoestellen een ingebouwde maskeerder waarmee als prettig ervaren geluiden verder te versterken zijn. Ruismaskeerders of tinnitusmaskeerders bestaan ook als apart toestel. Echter, tinnitusgeluiden mag je nooit overstemmen.

 • Waar kan ik experts vinden voor een hoortoestel in combinatie met tinnitus?

We hebben geen overzicht van audiciens die meer gespecialiseerd zijn in tinnitus of de speciale instellingen die nodig zijn voor een hoortoestel bij tinnitus. Tijdens een bezoek aan de audicien is het wel heel belangrijk om aan te geven dat je tinnitus hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook verwijzen naar onze website en het recent gepubliceerde Hoortoestel in vijf stappen.

 • Hoe wij aankijken tegen de behandelingen door neuromodulatie van Prof Dirk de Ridder in België?

Voor zover bekend zijn deze behandelingen niet evidence-based. Ze zijn niet voor iedereen toepasbaar en werken niet bij iedereen.

 • Hoe wij denken over de benadering door Julian Cowan Hill in zijn video’s?

Wij waren niet goed bekend met de video’s en hebben dit uitgezocht. Julian Cowan Hill blijkt een praktijk in Londen te hebben. Hij heeft veel filmpjes op YouTube geplaatst. Echter, de kritieken op het Britse forum zijn vernietigend. In zijn boek(en) schrijft hij dat tinnitus een tijdelijke aandoening is en dat het te genezen is met sessies via beeldbellen. In onze visie is dit niet betrouwbaar en wij raden dit af.


 • Zijn wij bekend met de ontwikkeling van medicatie door Otonomy in de VS?

Het Amerikaanse Otonomy is een farmaceutisch bedrijf dat in maart 2021 is begonnen met een klinisch onderzoek waarin een medicijn voor tinnitus wordt getest. Het lijkt vooral te zijn gebaseerd op oorzaken in de het oor zelf door beschadiging van trilharen of slakkenhuis. In het onderzoek wordt getest of het medicijn kan bijdragen aan herstel van dit soort beschadigingen. De resultaten moeten we afwachten.

 • Is er een link te vinden naar het GABA onderzoek?

Professor Pim van Dijk (UMC Groningen) is samen met professor Gerard Borst (Erasmus MC Rotterdan) een onderzoek gestart naar de rol van de neurotransmitter GABA bij tinnitus. De uitkomsten van dit onderzoek zijn (bij ons) nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek van prof. Pim van Dijk en zijn publicaties.

 • Hoe staan wij tegenover FX322, dat nu in Amerika loopt?

FX322 is een medicijn dat is ontwikkeld door Frequency Therapeutics, een farmaceutisch bedrijf. FX322 zou trilharen in het binnenoor moeten helpen regeneren (herstellen) en daardoor helpen tegen tinnitus en slechthorendheid. Er lopen klinische onderzoeken, maar de resultaten zijn nog niet bekend.

 • Is er een specifieke aanpak voor tinnitus na het ontstaan van plotsdoofheid?

Ja, bij plotsdoofheid of een combinatie met plotsdoofheid moet snel worden gehandeld. Je moet direct je huisarts bellen om een mogelijke oorzaak te proberen vast te stellen en behandeling in te zetten. Bij een virusinfectie wordt behandeld met prednison, maar dat moet wel binnen veertien dagen gebeuren.

Uiteenlopende vragen

 • Hoe kan het dat je soms een dag bijna geen last hebt en de andere dag juist heel veel?

De ervaren last verschilt van persoon tot persoon en ook per dag. Een concreet antwoord kunnen we niet geven, omdat er veel factoren zijn die een rol kunnen spelen. Denk aan stress, vermoeidheid, slapeloosheid en blootstelling aan hard of langdurig geluid. Ook als het lawaai minder dan 80db was, dan kan het soms vermoeiend zijn voor je tinnitus (en daardoor kan je tijdelijk een toename hebben).  Luister goed naar je lichaam: de ene dag kun je meer aan dan de andere dag.

 • Hebben oordoppen een negatieve invloed op tinnitus?

Voor zover wij weten niet. Individuele ervaringen kunnen natuurlijk verschillen. Bespreek het met je arts of hulpverlener als je twijfelt.

 • Is het bij online werken beter om een externe speaker te gebruiken in plaats van een koptelefoon?

Het gaat om je persoonlijke voorkeur en het ligt aan de kwaliteit van de speaker of koptelefoon. Een niet te hoog volume en rustpauzes voor je gehoor zijn wel belangrijk.

 • Is tinnitus in de toekomst ook te meten?

Hier wordt onderzoek (zoals bij het Erasmus MC) naar gedaan, maar het is nog niet zover. 

 • Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen met tinnitus?

Diverse onderzoeken laten verschillende schattingen zien, maar we weten het nog niet precies.

 • Is tinnitus erfelijk?

Er zijn aanwijzingen dat tinnitus erfelijk is bij een deel van de mensen met tinnitus bij wie tinnitus vaker voorkomt in de familie. Bij de meeste mensen lijkt erfelijkheid niet echt een rol te spelen.

 • Is iemand met tinnitus kwetsbaarder voor harde geluiden?

Het hangt er een beetje vanaf wat wordt bedoeld met ‘kwetsbaarder’. Harde geluiden kunnen de tinnitus wel verergeren. Verder zien we combinaties van tinnitus en hyperacusis.

 • Door gehoorapparaten wordt mijn tinnitus heftiger, wat is hier aan te doen?

Ons advies is om naar de audicien te gaan om de instellingen en afsluiting van de gehoorgang te laren controleren. Als de klachten daarna blijven bestaan, is het advies om naar de huisarts of audioloog te gaan..

 • Hoe vaak is er geen oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van tinnitus?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve tinnitus. Bij objectieve tinnitus is er sprake van een medische oorzaak die soms te behandelen is. Dit komt in ongeveer 5% van de gevallen voor. De overige 95% betreft subjectieve tinnitus waarvan de oorzaak meestal niet bekend is. Soms is er een duidelijk aanwijsbaar incident is geweest dat de tinnitus veroorzaakt kan hebben, zoals bijvoorbeeld een geluidstrauma of bepaalde medicatie.

 • Waarom is tinnitus in de ochtend altijd luider?

Dat is voor ons lastig om aan te geven. Persoonlijke situaties en ervaringen verschillen van persoon tot persoon. 

 • Wat kan ik als audicien doen met hoortoestellen, buiten eventueel maskeren?

Er zijn mogelijkheden door aanpassing van de instellingen. Wij verwijzen je graag naar audioloog Peter van Hengel die hier een studie naar heeft gedaan. Hij zal je beter kunnen adviseren dan wij.

Handvatten in omgaan met tinnitus

Hoormij.NVVS is zich bewust van de weg die mensen met tinnitus afleggen en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan.

Leg uit wat je hoort

Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden.

Medische informatie

De Patiëntentool biedt informatie over de KNO-richtlijn tinnitus in voor leken duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Hoormij.NVVS een leidraad voor bij je bezoek aan de (huis)arts ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden. Op zoek naar een een hulpverlener? Bekijk het overzicht hulpverleners tinnitus.Publicatiedatum: 29 juni 2021