Covid19-pandemie verhoogt tinnituslast - complete onderzoeksresultaten nú online

Hoormij∙NVVS onderzocht in het eerste kwartaal van 2021 middels een enquête of de Covid19-pandemie de tinnituslast verhoogt. Dat blijkt – op basis van wat 1.356 respondenten invulden – het geval te zijn. Mensen maken zich meer zorgen, hebben minder afleiding en ervaren mentale overbelasting. Voor de groep die veel last heeft van oorsuizen is de last verdubbeld. Hier vind je de uitgebreide onderzoeksresultaten.

Een wereldwijde studie (Beukes, a.o. 2020) toonde al aan dat veel mensen meer last van hun tinnitus (oorsuizen) hebben door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. In zeldzame gevallen kregen mensen door het virus juist gehoorverlies en tinnitus. Hoormij∙NVVS onderzocht de stand van zaken in Nederland.

Het bestaat alleen in jouw hoofd

Tinnitus (oorsuizen) is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken en het aantal blijft stijgen.

Oorzaken verergering tinnituslast

Een derde (32,6%) geeft aan dat hun tinnitus erger is geworden. Alarmerend is dat het aantal mensen dat in coronatijd het leven niet meer de moeite waard vindt is gestegen van 6,5% naar 9,4%.

Respondenten melden als oorzaken van de verergering:

  • minder afleiding van de tinnitus
  • de anderhalve meter afstand in combinatie met de mondkapjesplicht
  • mentale overbelasting - anders dan vóór corona - door de combinatie werk en huishouden en zorgen om familie, partner en/of het gezin.
  • eenzaamheid

Opmerkelijk

Dat 2,7% zegt dat hun tinnitus verminderd is, is opmerkelijk. Iets meer vrouwen (64%) dan mannen (36 %) geven dat aan, maar de aantallen zijn klein (totaal 36). Genoemde redenen zijn: meer rust, minder sociale verplichtingen en contacten. “Ik heb meer rust, doordat ik niet iedere dag in de trein hoef te stappen.”

Tinnitus door corona

Een klein percentage 3,6% (48 mensen) zegt dat ze last van oorsuizen hebben gekregen door de corona-crisis. Meer vrouwen dan mannen. De volgende uitspraken kunnen erop wijzen dat - in zeldzame gevallen – mensen die corona hebben gehad, meer last van tinnitus krijgen: “De tinnitus is erger geworden sinds ik zelf corona heb gehad.” “Na corona had ik meer tinnitusklachten.” Bij een positieve test was tinnitus één van de eerste symptomen.

Advies voor (huis)artsen en (hoor)zorgverleners

Het is belangrijk dat (huis)artsen en (hoor)zorgverleners op de hoogte zijn van de impact van het covid-19 virus op tinnitus. En dat zij mensen met tinnitus serieus nemen. Hoormij∙NVVS pleit al langere tijd voor meer begrip en goede hulpverlening voor mensen met oorsuizen.

> Hier vind je het uitgebreide verslag.

Publicatiedatum: 28 maart 2021