Campagne voor ondertiteling online nieuwsvideo's - Doe je mee?

Belangrijke informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is snel te vinden via de vele online nieuwskanalen. Maar als je slechthorend of doof bent, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Onderzoek toont aan dat minder dan de helft van online nieuwsvideo’s ondertiteld is. Bij het ontbreken van ondertiteling missen mensen die slecht of helemaal niet kunnen horen het nieuws. Alleen RTL Nieuws ondertitelt alle online nieuwsvideo’s.

Heb jij hier ook last van? Laat van je horen. Met voorbeeldteksten die te vinden zijn op de website knipplak.nl kun je eenvoudig een reactie plaatsen bij de video als ondertiteling ontbreekt, of juist wel is toegevoegd. Met deze actie willen wij nieuwsredacties oproepen om beter na te denken over toegankelijkheid en de betreffende video’s toegankelijk te maken.

Bewustwording over toegankelijkheid

Vandaag is het de ‘Global Accessibility Awareness Day’ , een internationale dag gericht op de bewustwording van digitale toegankelijkheid en inclusie. Toegang hebben tot informatie is een basisrecht. Maar voor mensen met een auditieve beperking, is het vaak onmogelijk om een video goed te volgen wanneer daarbij geen ondertiteling wordt aangeboden. De groep gebruikers van ondertiteling is veel groter dan de 1,5 miljoen mensen die doof of slechthorend zijn. Ook mensen met autisme, anderstaligen en mensen die Nederlands willen leren, maken gebruik van ondertiteling. Bij elkaar kunnen ruim 4,5 miljoen mensen baat bij ondertiteling hebben.

Ontluisterende resultaten onderzoek

Scribit.Pro, een dienst die het voor aanbieders van online videocontent mogelijk maakt om hun video’s compleet toegankelijk te maken, onderzocht de staat van ondertiteling bij online nieuwsvideo’s. Video’s die worden aangeboden op de homepages van de 30 meest bezochte nieuwswebsites van Nederland zijn onderzocht. De resultaten zijn ontluisterend. In januari en februari van dit jaar bood slechts circa 40% van de nieuwsvideo’s ondertiteling. In maart was dit zelfs maar 30%.

Lichtpuntjes

Was het overal even slecht gesteld? Gelukkig bleken de twee grootste nieuwsleveranciers, de NOS en RTL, van alle onderzochte partijen ook het beste te scoren. Door hun grote bereik hebben zij de grootste invloed met hun kanalen en die verantwoordelijkheid lijken zij te voelen. Daarbij moet wel gezegd worden dat RTL, dat al haar video’s met ondertiteling aanbood, het aanzienlijk beter doet dan de NOS, die ongeveer de helft van haar video’s op deze manier toegankelijk maakt. Dr. Eric M. Velleman, Professor (lector) Inclusive Digital Design & Engineering, HAN University of Applied Sciences: “Dit onderzoek toont aan waarom er nog veel meer aandacht nodig is voor toegankelijkheid. Aanbieders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij zoveel mensen uitsluiten. Uiteindelijk moet toegankelijk publiceren voor iedereen de norm gaan worden.”

Tijd voor actie!

Het belang van ondertiteling moet bij iedereen tussen de oren komen. Wouter Bolier van belangenorganisatie Ieder(in): ‘Dit onderzoek bevestigt onze vermoedens dat er te weinig ondertiteling beschikbaar is op de Nederlandse nieuwswebsites. Hiermee is belangrijke informatie voor een grote groep mensen niet beschikbaar. Dit moet beter.’ De samenwerkende belangenorganisaties Ieder(in), Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid, Stichting Hoormij∙NVVS, Divers Doof en SH-Jong, Nederlandse Dove Jongeren en Dovenschap roepen op hun achterban op om nieuwsredacties en contentmakers bewust te maken van de noodzaak en voordelen van ondertiteling.

Plaats eenvoudig je reactie! Bedankt!

Publicatiedatum: 19 mei 2022