Waarom is TOS nog zo onbekend?

TOS is een onzichtbare stoornis en nog een onderschat probleem. Vaak wordt er aan iets anders gedacht zoals, een leerprobleem, een late taalontwikkeling dat vanzelf wel goed komt, ongehoorzaamheid, verstrooidheid, psychische problemen. Bij kinderen met TOS is de communicatie met hun ouders en met anderen verstoord en dit leidt tot veel misverstanden en onbegrip. Kinderen met TOS hebben vaak problemen in het ontwikkelen van hun identiteit en hebben vaak sociaal-emotionele problemen.
Belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind met TOS is een begripvolle samenleving waarin professionele ondersteuning en relevante voorzieningen beschikbaar blijven zo lang het kind deze nodig heeft. Een samenleving dus die zich wil verdiepen in de complexe problematiek van TOS.