Zegt TOS iets over de intelligentie van mijn kind?

Bij TOS staat de taalstoornis op zichzelf en wordt dus niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een verstandelijk beperking of door onvoldoende taalaanbod.