Wat kun je eraan doen?

Hoe kinderen met TOS zich ontwikkelen hangt af van het type en de ernst van de problematiek, maar ook van intelligentie, sociale vaardigheden en ondersteuning uit de directe omgeving. TOS blijft voor veel kinderen een stoornis die niet helemaal overgaat, maar waar met vroege en juiste behandeling wel veel winst te halen valt. In Nederland zijn er gespecialiseerde instellingen op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen die verschillende vormen van vroegbegeleiding en advisering aan de ouders bieden. Cluster 2-onderwijs is zowel gericht op kinderen met een auditieve beperking als op kinderen met TOS. Zowel bij slechthorendheid als bij TOS zijn taalstimulering, ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het omgaan met je communicatieve beperking belangrijk.