Eerste resultaten Balansbril hoopgevend voor evenwichtspatiënten

De Balansbril is ontstaan naar het idee van Bert Bakker, instrumentmaker en goudsmid. Jaren van experimenteren en het streven naar een remedie voor zijn eigen aandoening, Superior Canal Dehiscence Syndrome (SCDS), resulteerde uiteindelijk in het concept van deze bril. De innovatie bestaat uit het aanbrengen van een specifiek raster op de lens, gerealiseerd door een speciaal daarvoor ontwikkelde machine. Het lijkt erop dat deze vinding patiënten aanzienlijk helpt bij het hervinden van hun balans en bij het verminderen van duizeligheidsklachten.

Na zeven jaren van succesvol eigen gebruik, besloot Bert Bakker zijn ontdekking te delen. Hij zocht samenwerking met optometrist Arne Jongsma om de effecten van de Balansbril op andere patiënten verder te onderzoeken. Dit leidde tot een pilotproject tussen Tot Ziens Optiek in Zaandam - vertegenwoordigd door Arne en Sharon Jongsma - en Bert Bakker zelf. Met een goede hoop op het helpen van een enkele patiënt. Jongsma screent nu geschikte proefpersonen, houdt contact met hen en meet de juiste brillenglazen aan. “Er was al direct veel belangstelling”, aldus Jongsma. “En het is prachtig om te zien dat mensen er écht baat bij hebben. Circa driekwart van de patiënten rapporteert positieve tot zeer positieve verbetering van hun klachten. Het meeste effect zien we bij mensen met plotseling ontstane evenwichtsklachten (door bijvoorbeeld een ontsteking aan het evenwichtsorgaan) en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).” Het effect van de bril lijkt zich dus niet te beperken tot mensen met vestibulaire klachten, maar dat ook whiplashpatiënten en mensen met NAH kunnen dit als hulpmiddel inzetten. Bij voorkeur in overleg met een behandelend specialist.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoewel de pilot initieel klein was opgezet, wist de bril - door enthousiasme en inzet van Ineke (pagina 6) - al aandacht te trekken van de commissie Duizeligheid & Evenwicht van Hoormij∙NVVS. Inmiddels zijn er gesprekken gaande om toegang te krijgen tot wetenschappelijk onderzoek. Bert Bakker benadrukt: "Het is belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer de bril precies werkt, en wanneer niet. Het verkeerd of onvoldoende begrijpen van de werking op het evenwicht kan voor gevaarlijke situaties zorgen, bijvoorbeeld in het verkeer, dat willen we voorkomen". Ontwikkeling aan de bril en machine om de bril te maken staan ondertussen niet stil. De pilot heeft tot nieuwe inzichten geleid en er wordt gezocht naar een efficiëntere productiemethode. Ook wordt er gewerkt aan het bedenken van een strategie om de uitvinding op de markt te brengen. “Hoopgevend is het enthousiasme waarmee de patiënten praten over de bril.” De stap richting commercialisering moet de volgende zijn, zodat ook toekomstige patiënten baat kunnen hebben bij de Balansbril.

Oproep

Heb je zelf te maken met visuele overprikkeling en continue duizeligheidsklachten door een verworven evenwichtsaandoening (denk bijvoorbeeld aan een ontstoken of uitgevallen evenwichtsorgaan) of herken je deze klachten door een ongeval of trauma (NAH) dan nodigen we je van harte uit om dit hulpmiddel uit te proberen binnen dit pilotproject. Beschrijf beknopt je klachten en neem contact op via info@balansbril.nl. Houd rekening met voorwaarden en een wachttijd.

Door: marjolijnPublicatiedatum: 13 september 2023