Federatiepartner FOSS

Als je kind slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, dan komt er enorm veel op je af. Als ouder wil je het beste voor je kind. Het is dan goed te weten dat de FOSS (Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden) zich sterk maakt voor ouders en kinderen. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact. De FOSS zet zich ook in voor wie werkzaam is in de zorgverlening en het onderwijs. De FOSS is zeer actief in de strijd voor het behoud van de gespecialiseerde hulpverlening en het speciaal onderwijs.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het werk van de FOSS.

De FOSS heeft een ANBI-status met nummer 007084407
Bestuursleden en andere vrijwilligers van de FOSS vervullen hun functie pro deo en kunnen op geen enkele financiële tegemoetkoming recht doen gelden.
Klik hier voor de FOSS-statuten: met in artikel 3 vermeld de doelstelling 
Klik hier voor het beleidsplan 2015-2017 


Jan Heijboer, voorzitter FOSS:

"Plezier in communiceren en presteren bestaat. Of je nu een gehooraandoening of taalontwikkelingsprobleem hebt, je wil met recht, respect en ruimte aan je ontwikkeling en toekomst bouwen. Daar staat Stichting Hoormij voor. Voor mensen van 0 tot 100 jaar, voor jou, je ouders en al wie je lief zijn. Voor passende zorg en onderwijs, voor werk en vrije tijd. Want je bent niet de enige, die zich niet door een gehooraandoening of taalontwikkelingsprobleem laat beperken. Sterk in communiceren en presteren, dat wil jij toch ook!"

Het bestuur van de FOSS bestaat uit:

Jan Heijboer, voorzitter sinds 2007, bestuurslid sinds 2005 (en secretaris van Stichting Hoormij)
Ineke Huisman, secretaris sinds 2014, bestuurslid sinds 2004
Ben Koenen, penningmeester sinds 2015, bestuurslid sinds 1991
Guus Coenen, bestuurslid sinds 1981
Wytske van Weerden, bestuurslid sinds 2011

Contact met het bestuur? Mail of bel met Hetty van Hemme, directiesecretaresse, hetty.vanhemme@stichtinghoormij.nl of 030-261 76 16.

Bekijk hier recente jaarverslagen en meer. 

Sponsors

De FOSS is de volgende bedrijven zeer erkentelijk voor hun sponsoring van onze activiteiten: