Meer over FOSS

FOSS ((Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden) is vereniging onder de paraplu van Stichting Hoormij. Deze vereniging heeft een eigen bestuur en komt jaarlijks in april bijeen in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Bekijk hieronder de recente jaarverslagen en meer.

Documenten 

FOSS staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 40024221