Klachten over je audicien of geboden hooroplossing? Meld het!

Hoormij∙NVVS behartigt de belangen van mensen met een gehooraandoening op veel verschillende manieren. Eén daarvan is het lidmaatschap van de geschillencommissie van het audicienregister (StAR). Een juridisch deskundige – en tevens ervaringsdeskundige - heeft vanuit Hoormij∙NVVS zitting in deze commissie. Voel je je niet goed behandeld door je audicien? Twijfel je aan de hooroplossing die je hebt gekregen of lijken de kosten veel te hoog? Aarzel niet en neem contact op met de Geschillencommissie van de StAR. Hier vind je een voorbeeld van een reeds behandelde klacht.

Komt een man bij de audicien

Een klant, laten we hem Wouter noemen, is toe aan zijn tweede stel hoortoestellen en stapt binnen bij een grote audicien-keten. Wouter heeft in het ene oor veel gehoorverlies en in het andere weinig en daarnaast last van tinnitus. De audicien raadt een oplossing aan waarbij het geluid naar zijn beste oor gaat. Dat lijkt logisch, gezien zijn situatie. Maar Wouter meldt wel dat zijn KNO-arts heeft geadviseerd om het geluid naar beide oren te laten gaan. De audicien houdt vast aan zijn advies en Wouter vertrekt met de aangeraden toestellen. Na een paar weken meldt hij zich opnieuw bij de audicien: zijn tinnitus is erger geworden. Ook herhaalt hij het advies van de KNO-arts. De audicien blijft echter bij zijn advies. Enige tijd na de proefperiode gaat Wouter daarom naar een andere audicien waar hij een toestel uit de buitencategorie aanschaft, dat wel bevalt.

De klacht

Vervolgens wendt Wouter zich nogmaals tot de eerste audicien met een klacht over de behandeling. Ze komen er niet uit. Dan dient hij een klacht in bij de geschillencommissie van de StAR. Zijn punten: hij heeft een onjuist, dan wel onzorgvuldig advies gekregen. En hij wil een schadevergoeding van minstens het verschil tussen het eerste en het tweede setje hoortoestellen.

Het oordeel

De Geschillencommissie van de StAR verklaart de klacht van Wouter gegrond. Het advies van de audicien was onzorgvuldig, hij had daar niet aan mogen vasthouden gezien het advies van de KNO-arts en de tinnitus-klachten. De reactie van de audicien: ‘’Het doet er niet toe wat de KNO-arts zegt, ik ben gecertificeerd en mag autonoom adviseren. Bovendien staat in ons systeem helemaal niets over wat Wouter heeft gezegd over het advies van de KNO-arts’’. De Geschillencommissie stelt dat in een zaak als deze het advies van de KNO-arts voorgaat. Ook moet een audicien de klachten van een cliënt en het advies van een KNO-arts goed opnemen in het systeem. De Geschillencommissie verbindt er voor deze keer geen consequenties aan, maar een volgende keer wel.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

De Geschillencommissie wijst het verzoek om schadevergoeding af, omdat Wouter eerst bij een andere audicien een ander toestel heeft aangeschaft en zich pas daarna met een schriftelijke klacht tot de eerste audicien heeft gewend. Deze heeft zo niet de gelegenheid gehad om het onjuiste advies te herstellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Heb je een klacht? Meld het direct bij de Geschillencommissie van de StAR.

Klacht melden?

Kortom, voel je je niet goed behandeld door je audicien? Twijfel je aan de hooroplossing die je hebt gekregen of lijken de kosten veel te hoog? Aarzel niet en neem contact op met de Geschillencommissie van de StAR via star@klachtregeling.nl

Lees ook:

Publicatiedatum: 18 januari 2021