Commissie Slechthorendheid - Werkgroep Toegankelijkheid

De Werkgroep Toegankelijkheid zet zich in voor de toegankelijkheid van publieke ruimtes (theaters, congrescentra, crematoria, kerken, buurthuizen etc.)  voor  slechthorenden. Zij richt zich speciaal op het bevorderen van aanleg en goed functioneren van ringleiding- en verwante systemen in publieke ruimtes.


Deelname aan de maatschappij
Goede toegankelijkheid van gebouwen op het terrein van spraakverstaan is noodzakelijk voor een adequaat maatschappelijk verkeer van en met mensen met een gehoorverlies. Als die voorzieningen er niet zijn, dan kunnen mensen met een auditieve beperking vaak niet deelnemen aan het sociale, maatschappelijke en culturele leven. De werkgroep zet zich in voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie van slechthorenden, via het bevorderen van aanleg en goed functioneren van ringleiding- of FM-installaties.

Activiteiten:
• stimuleren dat openbare ruimtes en gebouwen worden voorzien van hoorhulpsystemen
• adviseren bij de keuze voor de aanleg van een ringleiding- of FM-installatie
• keuren en certificeren van ringleiding- en FM-installaties in openbare ruimtes en gebouwen. Daarbij wordt getoetst volgens de internationale normering EN 60118-4. Download hier de tarievenlijst.
• informatie bieden over ringleidingsystemen en versterkers via de adviseurs
• de mogelijkheid bieden om problemen met ringleiding- en FM-systemen te melden via het formulier hieronder
• Vrijwilligers van Stichting Hoormij opleiden tot adviseur en controleur van ringleiding- of FM-installaties
• publiceren van een Technisch Bulletin met artikelen over de hoorhulpsystemen. NVVS-leden kunnen in Mijn Hoormij (inloggen bovenaan deze pagina) de meest recente exemplaren van het Technisch Bulletin inzien en downloaden.

De Werkgroep Toegankelijkheid is bereikbaar via onderstaand formulier of via de ringleidingcoördinator, e-mail toegankelijkheid@stichtinghoormij.nl

Stel een vraag Vul hier uw gegevens in. Gebruikt u geen telefoon, vul dan in het betreffende vak 011-11223344 in. Bij voorbaat dank!
Versturen
Naar de pagina van de Commissie Slechthorendheid