Werkgroep Toegankelijkheid

Onderdeel van de commissie Slechthorendheid

De Werkgroep Toegankelijkheid zet zich in voor de toegankelijkheid van publieke ruimtes (theaters, congrescentra, crematoria, kerken, buurthuizen etc.) voor slechthorenden. En richt zich speciaal op het bevorderen van aanleg en goed functioneren van ringleiding- en verwante systemen in publieke ruimtes.

Deelname aan de maatschappij

Goede auditieve toegankelijkheid van gebouwen is noodzakelijk voor met mensen met gehoorverlies. Als de daarvoor benodigde voorzieningen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld goed functionerende ringleidingsystemen, voorkom je daarmee isolement. Qua techniek wordt er tegenwoordig veel vooruitgang geboekt voor de slechthorenden in wat persoonlijke hoorhulpsystemen worden genoemd. Te denken valt aan Bluetooth en WIFI. Maar vooralsnog is de ‘ouderwetse’ ringleiding nog steeds het meest aan te bevelen zowel omdat hij goedkoop is in aanschaf en onderhoud, maar ook een groot gebruiksgemak heeft. Wil een slechthorende er gebruik van maken, dan dient aan een tweetal voorwaarden te zijn voldaan.
  • Er dient een luisterspoel in het gehoorapparaat aanwezig te zijn.
  • En om optimaal gebruik van die luisterspoel te kunnen maken moeten beheerders van openbare ruimten er op toe te zien dat hun ringleiding- of aanverwante systemen op orde zijn.

De luisterspoel

De luisterspoel is een vrijwel niets kostende technische toevoeging in een hoortoestel dat radiosignalen vanaf een ringleiding in een zaal oppakt. De ervaring leert helaas dat teveel slechthorenden verrast zijn als in hun eerste toestellen de daarvoor benodigde luisterspoel (de zogenaamde T-Stand) ontbreekt. In het dure segment is dat gebrek tegenwoordig op een andere manier op te lossen, maar voor iemand met een relatief goedkoop toestel, dat wil zeggen vaak volledig vergoed door de zorgverzekering, is dat vaak een onaangename verrassing. Dus voor een optimaal hoorgenot doe je er verstandig aan om zelf jouw audicien steeds weer opnieuw jouw wens voor een hoorspoel kenbaar te maken.

De werkgroep Toegankelijkheid van Hoormij∙NVVS heeft zich door het ontplooien van een aantal activiteiten tot taak gesteld dat slechthorenden optimaal van de voorzieningen, waaronder dus de luisterspoel, gebruik kunnen maken.

Activiteiten 

De werkgroep Toegankelijkheid:

  • stimuleert dat openbare ruimtes en gebouwen worden voorzien van hoorhulpsystemen;
  • adviseert bij de keuze voor de aanleg van een ringleiding- of FM-installatie;
  • keurt en certificeert ringleiding- en FM-installaties in openbare ruimtes en gebouwen. De toetsing vindt plaatss volgens de internationale normering EN 60118-4. Vragen over keuringen en of adviezen over ringleidingen zijn te richten aan toegankelijkheid@stichtinghoormij.nl
  • biedt de mogelijkheid om problemen met ringleiding- en FM-systemen te melden via toegankelijkheid@stichtinghoormij.nl
  • leidt vrijwilligers van Hoormij∙NVVS op tot adviseur en controleur van ringleiding- of FM-installaties;

Contact

De Werkgroep Toegankelijkheid is bereikbaar via de ringleidingcoördinator, E toegankelijkheid@stichtinghoormij.nl.

Stel een vraag Vul hier uw gegevens in. Gebruikt u geen telefoon, vul dan in het betreffende vak 011-11223344 in. Bij voorbaat dank!
Versturen