Hulpmiddelen bij Ménière

Een hoortoestel tegen het hoorverlies, een tinnitusmaskeerder tegen oorsuizen en een speciale bril tegen de duizeligheid. Er bestaan diverse hulpmiddelen die van pas komen bij Ménière.

Hoortoestel

De keuze van het hoortoestel is afhankelijk hoeveel gehoorverlies je hebt. In de beginfase van de ziekte van Ménière is het gehoorverlies vaak wisselend. In dat geval is een hoortoestel dat je zelf harder of zachter kunt zetten erg handig. Het gehoorverlies bij Ménière is een vorm van perceptieverlies (binnenoorverlies). In tegenstelling tot geleidingsverlies gaat perceptieverlies vaak gepaard met vervorming van het geluid. Een hoortoestel kan het geluid wel harder laten klinken, maar niet duidelijker.

Gaat je gehoorverlies gepaard met hyperacusis (overgevoeligheid voor harde geluiden) dan is de geluidsbegrenzing op een hoorapparaat van belang. Naast het compenseren van je gehoorverlies kan een voordeel zijn van een hoortoestel dat je de tinnitus in zekere mate onderdrukt. Overleg met je kno-arts of audioloog over de mogelijkheden en de vergoedingen. Meestal krijg je een hoortoestel pas vergoed als de slechthorendheid in beide oren optreedt.

Tinnitusmaskeerder

De tinnitusmaskeerder maskeert de tinnitus met een ruisgeluid. Het apparaat lijkt op een hoortoestel maar kan ook worden aangeschaft in de vorm van een speaker. Nadeel is dat het met het tegengeluid van een tinnitusmaskeerder lastiger(er) is om een gesprek te voeren. Wanneer je het volume aanpast, heb je mogelijk minder hinder van het maskeergeluid. Voordeel van een tinnitusmaskeerder is dat deze soms ook nog effect heeft als het apparaat al is uitgeschakeld.

Meniett

Het apparaat Meniett probeert een teveel aan binnenoorvocht op te lossen. Dit zou het apparaat doen door de druk in het middenoor pulsgewijs te verhogen. De makers van de Meniett claimen dat het apparaat hierdoor de symptomen van de ziekte van Ménière verlicht. De Meniett blijkt echter geen aantoonbaar effect te hebben. Kno-arts dr R. Feijen, die zijn promotieonderzoek wijdde aan de werkzaamheid van het Meniett-apparaat, pleit er daarom voor dit apparaat niet meer in de behandeling van de ziekte van Ménière op te nemen.

De juiste brillenglazen

Wie de ziekte van Ménière heeft, doet er goed aan de stoornis in het evenwichtsorgaan op een of andere manier te compenseren. Dat kan onder andere door speciale brillenglazen. Onze ogen spelen een belangrijke rol bij het bewaren van ons evenwicht. De ogen geven namelijk informatie over de positie van ons lichaam ten opzichte van de omgeving. Als je evenwichtsorgaan niet meer goed functioneert, dan hebt je je ogen des te meer nodig! Laat je daarom goed adviseren over het soort glazen in je bril.

Multifocale en bifocale glazen
Bij multifocale glazen gaan verschillende zones voor veraf- en dichtbijzien geleidelijk in elkaar over. Het beeld kan enigszins vervormen, wat voor sommige mensen met Ménière heel onplezierig kan zijn. Bifocale glazen hebben bovenin een deel om beter in de verte of dichtbij te kijken en onderin een deel om te lezen. Deze glazen zijn niet voor iedereen met Ménière aangenaam. Bespreek met de opticien of het mogelijk is de glazen (gratis) te laten veranderen als je niet kunt wennen aan de geadviseerde multifocale of bifocale glazen.

Utermöhlen-prismabril
Deze bril is gebaseerd op de theorie dat bij mensen met Ménière de ogen niet parallel recht naar voren staan als gevolg van een verkeerde aansturing van de oogspieren door het zieke evenwichtsorgaan. Een prisma in de bril kan helpen om de ogen beter onder controle te houden. Wie interesse heeft in een Utermöhlen-prismabril kan voor advies hierover onder meer terecht bij de praktijk van de arts E. Vente: www.pemvente.com.

BRAFO-methode
Opticiens die de BRAFO-methode toepassen hangen de theorie aan dat een prisma vooral zou helpen wanneer de oogspieren onvoldoende samenwerken, zoals kan voorkomen bij mensen die twee sterk verschillende brillenglazen nodig hebben.

Spullen voor onderweg

Ménière eerste-hulp-kaartje

Hoormij∙NVVS beschikt over een eerste-hulp-kaartje met daarop: ‘Ik ben Ménière-patiënt, wilt u dit nummer bellen?’. Dit omdat helaas sommige mensen tijdens een aanval worden aangezien voor iemand die dronken is.

Flesje water
Om je op te frissen en om de mond te spoelen na braken.

Een plastic zakje
Mocht je een aanval krijgen en braakneigingen hebben, dan is het handig om een stevige plastic zak bij je te hebben om in over te geven

Een dekentje of plastic zak om op te zitten
Mocht je op onbekend terrein zijn, dan is het altijd handig om te kijken waar je kunt zitten of liggen voor het geval je een aanval krijgt. Een dekentje of plastic zak komt van pas als je buiten een aanval krijgt.

Wetenschappelijke onderzoeken en medische informatie Ménière

Hier vind meer informatie.