Medische tips over Cochleair Implantaten

Algemeen

  • U ontvangt van uw CI-team een Cochleair Implantaat Patiëntenidentificatiekaart. Daarop worden de waarschuwingen en voorzorgen van de CI-fabrikanten en soorten implantaat op vermeld die van belang zijn bij medische zaken. Draag deze kaart altijd bij u en bewaar thuis een kopie (en voor kinderen op school).
  • Oorontstekingen aan de kant van het implantaat moeten direct worden behandeld, zo nodig met antibiotica. Het is van belang uw CI-centrum hiervan direct op de hoogte te stellen.
  • Sommige behandelingen kunnen het implantaat en/of de Cochlea beschadigen. Neem voor specifiek advies contact op met uw CI-centra.
  • Lees bij medicijngebruik eerst de bijsluiter goed na op eventueel oorsuizenrisico. Raadpleeg ook de NVVS Medicijnenwijzer.

Gewenning en acceptatie

  • Het opnieuw leren horen roept bij velen heftige emotionele reacties op. Horen is een belangrijke zintuiglijke functie met veel invloed op onze beleving van contacten, besef van de ruimte en gevoelens van veiligheid.
  •  Na implantatie wordt u zich misschien bewust van het feit dat u zich gedurende de periode waarin u niet hoorde, veel heeft moeten missen. Dat kan erg confronterend zijn.
  • De ontwikkeling van het horen kan aanvankelijk erg snel gaan. De verwachtingen stijgen daardoor ook wel eens naar een onrealistisch niveau. Download voor een betere communicatie met zorgverlenend personeel de brochure 'een slechthorende patient in het ziekenhuis' voor meer tips Download voor een betere communicatie met zorgverlenend personeel de brochure 'een slechthorende patient in het ziekenhuis' voor meer tips

In het ziekenhuis


Tips voor ziekenhuispersoneel

Geef zelf een tip