Wisselen medicijnen niet altijd in het belang van de patiënt

Hoopvol nieuws voor mensen die ontevreden zijn over het feit dat ze hun 'oude goed werkende' medicijnen niet meer krijgen en deze plaats moeten maken voor een alternatief. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen. Deze lijst is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Hebben medicijnen dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm? En is aangetoond dat beide medicijnen met dezelfde snelheid en in dezelfde hoeveelheid worden opgenomen? Dan kan er zonder problemen gewisseld worden. Ongeacht of het een merk- of generiek medicijn is, beide zijn even werkzaam en veilig. Als patiënt is het niet altijd fijn om te wisselen tussen medicijnen. Toch is het goed dat deze mogelijkheid bestaat. Is een medicijn bijvoorbeeld tijdelijk niet leverbaar? Dan kan een patiënt zijn of haar behandeling gewoon doorzetten dankzij een ander medicijn met dezelfde werking. Uiteraard is goede begeleiding bij het wisselen belangrijk.

Waarom toch een lijst?

Soms zorgt het wisselen van medicijnen voor dusdanig veel verwarring, dat het medicijn verkeerd wordt ingenomen. Bijvoorbeeld als de verpakking erg verschilt of het medicijn een ander uiterlijk (kleur, vorm etc.) heeft, en de patiënt door verwarring of twijfel het medicijn dubbel of veel te laat inneemt. In een aantal gevallen leidt een verkeerde inname van een medicijn tot ernstige problemen, zoals een ziekenhuisopname. Voor deze medicijnen is wisselen, ondanks dezelfde werking, niet wenselijk en bestaat nu deze lijst.

Welke medicijnen staan op de lijst?

De lijst bevat medicijnen waarbij om niet-medische redenen wisselen niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij de patiënt (of mantelzorger) zelf verantwoordelijk is voor inname of toediening. En waarbij ernstige klinische problemen kunnen optreden als het medicijn dubbel wordt ingenomen, of langer dan 60 uur niet wordt ingenomen. Daarnaast is gekeken naar de ziekte of aandoening waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Zo kan het voorkomen dat een medicijn dat voor meerdere aandoeningen gebruikt kan worden, voor de ene aandoening wel op de lijst staat, maar voor de andere aandoening niet.

De lijst bestaat uit twee delen: één voor medicijnen die via de mond worden ingenomen en één voor medicijnen die via een hulpmiddel worden toegediend. Voor beide zijn de medicijnen ingedeeld naar de ziekte of aandoening waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Projectcoördinator Michiel Hendrix en voorzitter Ton de Boer, beide van het CBG, vertellen in een interview meer over hoe de lijst tot stand kwam en naar welke criteria is gekeken.

Vervolgstappen 

De lijst is gemaakt op verzoek van het ministerie van VWS en daarom nu aan hen overhandigd. Het ministerie van VWS bepaalt uiteindelijk welke vervolgstappen er genomen worden en op welke manier de lijst wordt ingezet. Het CBG heeft wel de aanbeveling gedaan de lijst jaarlijks te evalueren en vernieuwen, zodat nieuwe medicijnen en hulpmiddelen, of nieuwe inzichten hierin meegenomen worden.

Bron: CBG

Publicatiedatum: 01 april 2021