Wil jij bijdragen aan wetenschappelijk gehooronderzoek? Kost niet veel moeite!

Wil jij bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek met minimale moeite?  Doe dan mee aan het grootste gehooronderzoek in Nederland. Amsterdam UMC - locatie VUmc - doet onderzoek naar de impact van horen in het dagelijks leven. Om uiteindelijk mensen met gehoorverlies te helpen. Dat kan alleen met jouw hulp. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar, met of zonder gehoorverlies, kan meedoen. Je moet dan één keer in de vijf jaar een online vragenlijst invullen en een hoortest doen. Ook iets voor jou? Op hooronderzoek.nl vind je meer informatie.

Ongeveer twintig jaar geleden was er nog veel onduidelijk over de gevolgen van slechthorendheid voor volwassenen tot 70 jaar. Is de deelname van slechthorenden op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld anders dan die van goed horende leeftijdsgenoten? Zijn slechthorenden eenzamer dan goed horende leeftijdsgenoten? Om deze en andere vragen te beantwoorden, is in 2006 de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) gestart. Sindsdien hebben zich meer dan 3.000 mensen ingeschreven. Deelnemers doen iedere vijf jaar een online hoortest en vullen dan ook een vragenlijst in. Kijk de video om te zien waar ons onderzoek over gaat en hoe je je kunt inschrijven. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar, met of zonder gehoorverlies, kan meedoen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling KNO van het VU medisch centrum. Deze afdeling houdt zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gehoor en communicatie. Het onderzoeksprogramma is ingebed in het Amsterdam Public Health (APH) research institute.


Publicatiedatum: 22 maart 2022