Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen aangenomen door de Tweede Kamer

Op 12 maart 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen. Met die wet is voorkomen dat de tolkvoorziening gedecentraliseerd wordt naar meerdere partijen, een rampscenario dat in 2014 bijna werkelijkheid werd.

Met de wet is voorkomen dat de kennis met betrekking tot tolkvoorzieningen versnipperd raakt en dat er allerlei verschillende tarieven en regels gaan gelden. Alle tolkvoorzieningen komen op één plaats, bij één uitvoerder, met één loket. Dat loket gaat vanaf 1 juli 2019 in werking. Daarna wordt verder gewerkt aan de harmonisering van de tolkvoorzieningen. Harmonisatie wil zeggen dat dezelfde regels en tarieven voor alle domeinen gaan gelden: arbeid, onderwijs en leefsfeer.

Aandacht voor knelpunten

Naar aanleiding van de breed gedragen motie van de PvdA-fractie is er aandacht voor een aantal knelpunten, zoals onderwijs 30+, tolkvoorziening voor ZZP-ers, en de tolkvoorziening voor WSW-medewerkers, met als doel om tot oplossingen te komen. Punten waar de kerngroep verschillende keren aandacht voor heeft gevraagd. Die knelpunten zijn in het debat in de Tweede Kamer benoemd, evenals het advies om het prikbord-systeem zoals Tolknet heeft, ook bij het nieuwe loket in te stellen. Deze punten zijn door verschillende kamerleden naar voren gebracht in het debat. Het antwoord van minister Hugo de Jonge was dat alle punten meegenomen worden in het overleg dat de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken regelmatig voeren met VWS, SZW, OCW en UWV. De kerngroep mag samen met de belangenorganisaties en beroepsorganisaties tevreden terugkijken naar dit debat na jarenlange lobby-werkzaamheden.

Relevante linksPublicatiedatum: 18 maart 2019