Wek- en waarschuwingssysteem van levensbelang bij brand

Voor iedereen die goed ziet of hoort is het vanzelfsprekend om meteen actie te ondernemen en te vluchten bij een brandmelding of een ontruiming. Thuis moet dit het geluid zijn van de rook- of CO-melder. Op het werk, in de bieb, tijdens een evenement of in een andere (publieke) omgeving is het veelal de slow whoop, een toonsignaal. Als de rookmelder of de slow whoop afgaat weet je dat je moet vluchten. Maar wat als je minder valide bent of visueel of auditief beperkt?Op 3 december 2019, tijdens Internationale Dag voor mensen met een beperking, bericht de Brandweer hierover op haar website.

Er zijn diverse wek- en waarschuwingssystemen op de markt. Die maken bijvoorbeeld kenbaar als de telefoon gaat of de deurbel, maar ook als er brand is. Deze rookmelder is bijvoorbeeld te bestellen in combinatie met een flitslamp of trilplaat.

Sluit deuren en zorg voor een rookmelder

Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Maar we richten ons op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders. In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie! Het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze zijn geplaatst en ook hoorbaar zijn. Voor de slechthorende en dove mensen onder ons: zorg voor een goed wek- en waarschuwingsysteem verbonden aan je rookmelder. 

Op de werkvloer

Marco van Breukelen, integraal veiligheidskundige, bevelvoerder brandweer: "Om met de slechthorende en dove collega's snel en helder te communiceren, kan het een oplossing zijn om kaarten op te stellen met een pictogram of korte aanwijzing indien actie is vereist, bijvoorbeeld “Brand, volg mij”. Die moet je altijd voorhanden hebben en niet naar hoeven zoeken wanneer ze nodig zijn. Daar moet je van tevoren goed over nadenken.” Het is een voorbeeld. Belangrijk is om er met je collega's over te praten en afspraken te maken.

Tips

  • Laat je goed adviseren over de installatie van een rook- en/of CO-melder met extra opties.
  • Schaf de trilmat aan voor onder het kussen.
  • Ga het gesprek aan met een naaste of met de buren voor het nemen van extra maatregelen. Maak de beperking en de hulp die bijvoorbeeld de buren in geval van een calamiteit kunnen bieden bespreekbaar, hoe moeilijk ook misschien.

Ben je Hoofd BHV?

  • Zorg dat je weet waar zich mogelijk collega’s (of bezoekers) bevinden die in geval van een calamiteit extra aandacht en begeleiding nodig hebben.
  • Zorg voor een goede registratie. Dit is vooral van groot belang als er sprake is van flexwerken. 
  • Kijk naar het ontwerp van het gebouw en ken de bouwtechnische installaties.Wat kan je verbeteren voor de collega’s met een beperking? 
  • Schakel je collega’s in de directe omgeving in en geef hen een taak voor de begeleiding van de collega’s. Het is ontzettend belangrijk dat je de diverse calamiteitenscenario’s de revue laat passeren. Of dit nu thuis is, op het werk of in een publieke ruimte. 

En oefen!

Marco: “Je kan het nog zo mooi bedenken en in een plan vastleggen, maar het is heel belangrijk dat je alles toetst, of het ook echt in de praktijk werkt wat je hebt bedacht. De bedrijfshulpverleners dienen de onderlinge afspraken duidelijk te hebben en BHV-plannen en -procedures dienen regelmatig te worden geoefend. Zowel met elkaar als BHV-organisatie en juist ook met de andere collega’s. Oefen eens samen met de brandweer.”

Informeer jezelf

Lees in de folder 'een woningbrand overkomt mij niet' wat je kunt doen om een brand te voorkomen. Of doe de test: wat zou jij doen als er brand uitbreekt?

Bron: Brandweer 

Publicatiedatum: 03 december 2019