Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde! Meld je aan!

Slechter horen of te maken hebben met een gehooraandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. Bij Stichting Hoormij begrijpen we dat. (H)erkenning van je aandoening is zo belangrijk voor je verwerkings- en acceptatieproces. We organiseren daarom diverse regionale activiteiten door het hele land. Hierbij zijn vrijwilligers onmisbaar.

Rianne Veurman (70) is één van die vrijwilligers. Zij heeft zich veertig jaar ingezet voor Stichting Hoormij/NVVS. “In 1979 hield ik mijn eerste voorlichting. In een bejaardentehuis. Eén van de eerste contacten daar was met een echtpaar van ongeveer tachtig jaar. De man was slechthorend en zijn vrouw nogal ongeduldig. Toen ik ze sprak, begon hij direct met verwijten richting zijn eega: ‘Ze vertelt iets en loopt dan bij me weg. Ze praat zo snel en onduidelijk. Ik begrijp er nooit iets van.’ Zijn vrouw werd boos op hem en snauwde: ‘Ik praat niet onduidelijk. Jij luistert met je gat.’ Dat zal ik nooit vergeten. Vanaf dat moment wist ik dat slechthorendheid voor zowel goed- als slechthorenden moeilijk is om mee om te gaan. Dit voorbeeld gebruikte ik vaak. Met de nodige humor en adviezen kun je communicatieproblemen bespreekbaar maken. Zelfs bij bijeenkomsten met een lage opkomst waar toehoorders met hun armen over elkaar afwachtend naar me keken. Zodra ze lachten om mijn voorbeelden, durfden ze te ontspannen, te luisteren en uiteindelijk ook vragen te stellen.” Rianne stopt. We zijn haar bijzonder dankbaar voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.

Groot netwerk

Marije Poesiat, secretaris Stichting Hoormij/NVVS afdeling Gelderland-Oost : “Rianne heeft zich altijd voor 100% ingezet om het taboe van slechthorendheid te doorbreken. Met mooie praktijkvoorbeelden en een duidelijke presentatie wist zij velen over de drempel te krijgen om hierover te praten. Voor de NVVS en voor onze afdeling is zij van onschatbare waarde geweest. Zij heeft een groot netwerk opgebouwd in de Achterhoek, maar ook daarbuiten. Het zou prachtig zijn om anderen net zo enthousiast te krijgen voor deze belangrijk rol als vrijwilliger.”

Op zoek naar jou

Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner Stichting Hoormij/NVVS: “De ervaringskennis en betrokkenheid die vrijwlligers meebrengen, geeft meerwaarde aan alles wat onze organisatie biedt. We zijn constant op zoek naar mensen die zich belangeloos inzetten voor mensen met een gehoor- en evenwichtsaandoening. Wij kunnen niet zonder die hulp. Uiteraard bieden we onze (nieuwe) vrijwilligers ondersteuning. We kijken samen waar jouw interesses en kwaliteiten liggen en hoe je die kunt inzetten voor Stichting Hoormij/NVVS. Voorbeelden van taken zijn: het organiseren van bijeenkomsten en lotgenotencontact, het geven van voorlichting, het behartigen van de belangen van onze achterban of een meer ondersteunende functie als bijvoorbeeld secretaris.

Treed jij in de voetsporen van Rianne en wil je van betekenis zijn voor mensen met een gehooraandoening?

Neem contact op met Corrine Verwer via corrine.verwer@stichtinghoormij.nl

 

Publicatiedatum: 06 december 2019