Vrijwilligers bedankt! Jullie zijn het kloppende hart van Hoormij∙NVVS

Tijdens deze Nationale Vrijwilligersdag - op 7 december - gaat onze speciale dank uit naar onze vrijwilligers. Zij zijn het kloppende hart van Hoormij∙NVVS. Zonder hun tomeloze inzet en enthousiasme is er geen voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Heel veel dank voor jullie betrokkenheid. Hoormij∙NVVS streeft ernaar bij te dragen aan verbetering van de zorg voor alle mensen met een gehoor- en evenwichtsaandoening. Voor deze en de volgende generatie. Wij zijn er enorm trots op dat we dit met de professionals en de vele vrijwilligers in onze organisatie vol toewijding kunnen doen.

Leven met een gehooraandoening zoals tinnitus, slechthorend- of duizeligheid en evenwichtsproblemen kan een strijd zijn. Een strijd voor acceptatie. Met jezelf. Met mensen in de omgeving, die niet echt begrijpen wat je meemaakt. In gesprek met artsen om steeds opnieuw te moeten uitleggen wat de onzichtbare gevolgen zijn.

Hoormij∙NVVS begrijpt dat en streeft ernaar dat goede (hoor)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. 

Ook interesse om vrijwilliger te worden? Laat van je horen

Publicatiedatum: 07 december 2020