Voorzitter Stichting Hoormij/NVVS, afdeling Gelre, ontvangt lintje in de Orde van Oranje-Nassau

Pierre Demacker is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, afdeling Gelre. Hij lobbyt voor ondertiteling van tv-programma’s, organiseert informatiebijeenkomsten en geeft voorlichting over gebruik van hoorhulpmiddelen. Ook onderhoudt hij contacten met kno-artsen en maakt zich sterk voor toegankelijkheid van openbare gebouwen voor slechthorende en dove mensen. Pierre zette de website voor de afdeling op en houdt deze actueel. De belangen van mensen met een auditieve aandoening vertegenwoordigt hij in het Zelfregiecentrum Nijmegen en de commissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid van de gemeente Nijmegen en ook landelijk. Nu heeft het de Koning behaagt om onder meer Pierre Demacker met een lintje te belonen. Pierre is verheugd.

Het heeft de koning behaagd

Slechthorende en dove mensen timmeren zo goed mogelijk aan de weg, geconcentreerd en doelgericht. Toch spelen er in deze maatschappij steeds meer communicatieproblemen. Mensen met een auditieve aandoening zijn dan afhankelijk van ondersteunende apparatuur, zoals een ringleiding. Dove mensen gebruiken gebarentaal die lang niet iedereen beheerst. Meedoen in een niet erg sociale situatie is niet makkelijk. Opkomen voor lotgenoten is daarom niet iedereen gegeven. Een aantal, veelal na een revalidatie, probeert er het beste van te maken. Zij zitten dan in besturen zoals de Stichting Hoormij/NVVS. Met als doel: oplossingen vinden bij problemen met het meedoen en bij het verkrijgen van goede regelingen ten aanzien van van nieuwe hoortoestellen en aanvullende hulpmiddelen. Anderen zetten in op een goed lotgenotencontact tussen leden onderling, wat uiteindelijk ook het contact verbetert met andere goed horende geïnteresseerden. Nu heeft het de Koning behaagt om onder meer Pierre Demacker met een lintje te belonen. Dat geeft voldoening. Niet onvermeld moet blijven dat je besturen niet alleen doet. Het register van de Orde van Oranje Nassau vermeldt sinds Koningsdag 2019 nu de namen van Pierre Demacker en Heddy Saris, die ridder, respectievelijk lid werden. Zij werden toegesproken door burgemeester Hubert Bruls in het bijzijn van vrienden en bekenden. Heddy is secretaris en coördinator van het Nijmeegs Welzijn Doven (NijWeDo).
Publicatiedatum: 08 mei 2019