Voortgang Centraliseren Tolkvoorzieningen

De Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen is eveneens aangenomen door de Eerste Kamer. De centralisering van de tolkvoorziening voor het leef-, werk- en onderwijsdomein per 1 juli 2019 is nu een feit. Concreet betekent dit dat UWV beslist over aanvragen van de tolkvoorziening en over de toekenning van de tolkuren. Tolkcontact neemt de bemiddeling en voorlichting aan tolkgebruikers en de facturering van declaraties van tolken op zich nemen in opdracht van UWV.

Meer informatie vind je via Dovenschap.

Relevante links


Publicatiedatum: 13 juni 2019