Aanvraag tolkvoorziening voortaan altijd bij UWV

Als je een tolkvoorziening nodig hebt kun je vanaf 1 juli 2019 voor je aanvraag terecht bij UWV. En niet meer bij verschillende organisaties. UWV en Tolkcontact gaan samenwerken om de tolkvoorziening makkelijker te maken. Op dit moment moeten tolkgebruikers voor de inzet van een gebarentolk of schrijftolk in onderwijs-, werk- of privésituaties nog bij verschillende organisaties aankloppen. Vanaf 1 juli 2019 is dat verleden tijd. 

Wat betekent dit?

  • Het aanvragen van een tolkvoorziening gaat straks altijd via UWV. 
  • UWV beslist of je de tolkuren krijgt en gaat over de tolkbudgetten.
  • De toekenning van (extra) uren geven zij automatisch door aan Tolkcontact.
  • Informatie over je tolkuren, tolkinzet en eventuele (spoed)bemiddeling gaat via Tolkcontact.
Publicatiedatum: 06 mei 2019