Voorkom tinnitus of gehoorschade, zet je volumebegrenzer aan!

VeiligheidNL heeft eind 2020 onderzoek uitgevoerd naar luistergedrag met koptelefoon of oortjes onder jongeren. Vrijwel alle jongeren (97%) tussen de 10 en 15 jaar geven aan dat zij elke dag gemiddeld een paar uur op die wijze luisteren naar muziek, video’s of games. Een kwart doet dit tussen de 3 tot 6 uur. Dat doen ze niet altijd op een veilig luisterniveau. Zes op de tien jongeren gebruiken geen volumebegrenzer op hun telefoon. De kans dat je gehoorschade oploopt neemt hierdoor toe. De boodschap? Ze je volumebegrenzer aan!

Uit onderzoek van VeiligheidNL (2019) blijkt dat 13% van de jongeren beginnende gehoorschade heeft. Onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. Gehoorschade door hard geluid is onomkeerbaar en kan leiden tot onder andere communicatie- en concentratieproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, verminderde (leer)prestaties, sociaal isolement en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Vroeg opgelopen gehoorschade kan daarmee grote impact hebben op het verdere leven van jongeren.

Functie ‘volumebegrenzing’ vaak onbekend

Preventieve maatregelen, zoals het instellen van een volumebegrenzer, verkleinen het risico op gehoorschade. Het instellen van een volumebegrenzer is een duidelijke en makkelijke maatregel, hierdoor komt het geluid niet boven de 85 decibel uit. 33% van de jongeren uit het onderzoek geeft aan deze functie niet te kennen. “Hoewel in Europese wetgeving is afgesproken dat de volumebegrenzer standaard aan moet staan, zien we dat dat in de praktijk niet altijd het geval is. Dat onderstreept het belang van onze oproep aan jongeren om zelf de volumebegrenzer aan te zetten.” Aldus Saskia Kloet, Programmamanager Gehoorschadepreventie VeiligheidNL. Kijk hier voor het instellen van de volumebegrenzer bij verschillende merken.


Van de jongeren die hun geluid harder dan 85 decibel zetten geeft 43% aan dat zij dit doen om geen geluid van de omgeving te horen. Dit is op te lossen door een goed afsluitende of noise cancelling koptelefoon. Hiermee kan je het risico op gehoorschade verkleinen. Het volume kan dan minder hard, omdat je minder last hebt van omgevingsgeluid. Zo kun je blijven genieten van muziek, maar wel veilig voor je gehoor.

Wetgeving en richtlijnen

Sinds 2013 geldt Europese wetgeving voor muziekspelers, waarin onder andere is geregeld dat het apparaat standaard op maximaal 85 decibel ingesteld moet staan. Als je de begrenzer uitschakelt, mag het geluid maximaal 100 decibel zijn. Er moet dan wel een waarschuwing in beeld komen. In 2019 is een aanvullende richtlijn uitgebracht door de WHO, waarin wordt aanbevolen dat het apparaat monitort hoe lang en op welk volume wordt geluisterd. Ook kan de gebruiker een referentienorm instellen zodat hij weet hoeveel procent van de maximale weekdosis al is verbruikt. Verder wordt onder meer aanbevolen dat gebruikers gerichte tips en adviezen krijgen op basis van hun luistergedrag, en dat ouders het maximale volume vast kunnen zetten met een wachtwoord. VeiligheidNL pleit voor onderzoek naar de mate waarin deze nieuwe richtlijn door fabrikanten wordt toegepast.

Bron: VeiligheidNL

Lees ook:

Publicatiedatum: 12 mei 2021