Voorgestelde wetswijziging verbeterde toegankelijkheid tv is onder de maat

De voorgestelde wijziging van de Mediawet voor het beter toegankelijk maken van televisie is onder de maat. Te weinig, te vrijblijvend en niet besproken met mensen met een beperking en ouderen. De wetswijziging moet terug naar de tekentafel, zeggen verschillende organisaties, waaronder Ieder(in), in een brief aan de Tweede Kamer. 

Bron: Ieder(in)

De belangrijkste kritiek op de voorgestelde wijziging van de Mediawet van minister Slob is dat die niet voldoet aan de Europese toegankelijkheidseisen voor ‘audiovisuele mediadiensten’.De minister stelt voor om publieke en commerciële zenders slechts ‘verslag’ uit te laten brengen over de toegankelijkheidsmaatregelen die zij nemen voor mensen met een beperking. ‘Dit is een veel te magere en te vrijblijvende vertaling van de Europese richtlijn’, constateren de teleurgestelde organisaties.

Veel te vrijblijvend

Zij eisen dat met de wijziging van de Mediawet ook verplichtingen worden opgenomen voor audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking en voor vertaling in Nederlandse Gebarentaal voor dove mensen.Het vrijblijvende moet eraf, anders gebeurt er te weinig. Met bijvoorbeeld audiodescriptie duikt Nederland al flink onder het Europese gemiddelde: vorig jaar was 1% van het totale daarvoor geschikte aanbod van de NPO voorzien van audiodescriptie, terwijl dit in Europa gemiddeld 15% is.

Goede klachtafhandeling

Als mensen klachten hebben over de toegankelijkheid, moeten ze zonder problemen terecht kunnen bij de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat dient klachten serieus te nemen en toegankelijk en begrijpelijker te communiceren over de klachtafhandeling, zeggen de organisaties in hun brief.

Werk samen met mensen met een beperking en hun organisaties

Ondanks een duidelijke verplichting van het VN-verdrag Handicap zijn belangenorganisaties van mensen met een beperking en van senioren niet betrokken geweest bij het opstellen van het wetsvoorstel. Dit moet beter, alleen met hun inbreng komen er goede maatregelen. Ze bieden in de brief ook meteen een reeks verbeterpunten aan voor de aanpassing van de Mediawet en betere toegankelijkheid van televisie.De brief aan de Tweede Kamer over de wetswijziging Mediawet is verstuurd namens Ieder(in), Bartimeusfonds, KBO-PCOB, Oogvereniging, Divers Doof, Hoormij.NVVS, Dovenschap en de minister van gehandicaptenzaken. De brief is hieronder te downloaden.

Relevante links

Publicatiedatum: 12 februari 2020