Verzekeraars steeds beter digitaal toegankelijk

In 2018 liet het Verbond van Verzekeraars een onderzoek naar de digitale toegankelijkheid bij 25 verzekeraars uitvoeren. Daaruit bleek dat mensen met een beperking geen van de onderzochte sites van verzekeraars goed kunnen gebruiken. En dat terwijl organisaties, waaronder dus ook verzekeraars, op basis van de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten moeten zorgen voor een toegankelijke website. Onderdeel van het actieplan, dat het Verbond binnenkort aan de minister gaat aanbieden, is de bewustwording bij verzekeraars te vergroten.

Het event Digitale Toegankelijkheid, dat begin juni plaatsvond, heeft daaraan bijgedragen. Tijdens het event Digitale Toegankelijkheid van het Verbond van Verzekeraars konden deelnemers ook eens ervaren hoe het is om te internetten als je een beperking hebt. Verzekeraars gaan stap voor stap naar een betere digitale toegankelijkheid.

Online een verzekering afsluiten, een declaratie indienen via de app. De technologie maakt ons leven makkelijker. Maar mensen met een beperking lopen vaak tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen van verzekeraars. “Lees meer”, hoor je bijvoorbeeld via je spraakcomputer’ als je slechtziend of blind bent. Maar lees meer over wat?

Verbeterpunten

Verbeterpunten uit het onderzoeksrapport gaan ze stapsgewijs doorvoeren. Zo moeten contentmanagers zogenoemde alt-teksten bij de afbeeldingen plaatsen. Deze beschrijven wat er te zien is, zodat blinden en slechtzienden dat ook weten. Video’s worden toegankelijk voor slechthorenden en doven doordat er ondertiteling onder komt. En voor mensen die geen muis kunnen gebruiken, wordt het nog gemakkelijker om door de paginacontent te ‘springen’ met de tab-toets.

> Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid

Publicatiedatum: 15 juli 2019