Uitkomsten enquête OPCI: CI-dragers tevreden met hun implantaat

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) heeft vorig najaar een enquête uit laten voeren om de tevredenheid van CI-dragers te inventariseren. Er hebben 483 CI-dragers de enquête ingevuld. Een mooi resultaat, waarvoor ze iedereen hartelijk bedanken. Om een goede vergelijking te maken met de enquêtes die zijn gedaan in 2010 en 2016 zijn de vragen grotendeels gelijk gebleven. Waar de vergelijking met vorige keren relevant is, wordt die ook gemaakt. De conclusie: CI-dragers zijn ook anno 2021 tevreden tot zeer tevreden over hun CI.

Je kunt het verslag lezen op de website van OPCI.

Publicatiedatum: 24 januari 2022