Studenten met een beperking hebben recht op studietoeslag #Pakjetoeslag

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per maand. Maar niet iedereen krijgt deze toeslag. Ieder(in) startte daarom in oktober jl. samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag. En riep studenten met een beperking op om mee te doen gemeenten aan te schrijven. Met resultaat. De toeslag voor studenten met een functiebeperking verschilt nu nog per gemeente, maar daar komt vanaf april 2022 een einde aan. Een amendement van GroenLinks en de PvdA kreeg een meerderheid in de Kamer.

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets. Er is al vaker geprobeerd een einde te maken aan de verschillen in toeslagen per gemeente. In 2019 werd een motie aangenomen om de bedragen gelijk te trekken. Maar die werd ‘controversieel verklaard’ toen het kabinet viel. Het demissionaire kabinet riep gemeenten wel op om een nieuwe wetswijziging niet af te wachten en zich alvast aan de nieuwe regeling met gelijke bedragen te houden, maar daar kwam niet overal wat van terecht.

300 euro per maand

Het amendement dat in november 2021 is besproken, laat de gemeenten vanaf april 2022 geen keus meer. Per leeftijdscategorie wordt dan een vast bedrag ingevoerd. Voor studenten vanaf 21 jaar betekent dat een vergoeding van 300 euro en studenten van 18 jaar ontvangen dan in elke gemeente een vergoeding van 150 euro. In veel gevallen betekent dit dat studenten erop vooruitgaan. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld krijgen studenten vanaf 23 jaar op dit moment een hogere toelage: 385 euro per maand. Deze lopende, hogere vergoedingen worden niet naar beneden bijgesteld, maar nieuwe vergoedingen wel. Studietoelages die op dit moment lager liggen, worden wel verhoogd. Dat de toeslag overal hetzelfde wordt, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) goed nieuws. “Het is natuurlijk wel schrijnend dat het nu pas gebeurt, want die toeslag is heel belangrijk voor studenten die daar recht op hebben”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.Dat het bedrag in april ook omlaag wordt bijgesteld volgens de nieuwe regeling vindt ze wel vreemd. “Waarom zou het niet méér mogen zijn?”, vraagt ze zich af. “Dat is nog wel een strijd die we kunnen voeren.”

Verbeterpunten voor de nieuwe wet

Dat de wet zo snel wordt doorgevoerd is goed nieuws. Maar er zitten qua zorgvuldigheid nog wel wat haken en ogen aan.
  • Vindbaarheid van de toeslag
Het belangrijkste probleem is de vindbaarheid van de toeslag. Studenten verwachten financiële ondersteuning bij de studiefinanciering van DUO, niet bij de gemeente.
  • De hoogte van de toeslag
Deze blijft te laag. 150 euro per maand voor een 18-jarige student is niet in verhouding tot wat een gemiddelde student verdient zonder beperking (dat is 300 euro per maand). De bedragen moeten dus omhoog.
  • Van decentraal naar centraal geregeld
Het kabinet gaat een centrale wet opleggen aan gemeenten, die deze wet decentraal moet gaan uitvoeren. Het zou logischer en meer voor de hand liggen om het centraal te beleggen bij DUO. Dit zou de uitvoerbaarheid ten goede komen.

Bron: Ieder(in)

Lees ook:

Publicatiedatum: 20 december 2021