Stichting Audicienregister zoekt voorzitter

Door het passeren van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter, is de Stichting Audicienregister (StAr) op zoek naar een nieuwe voorzitter. De kwaliteitsborging binnen de Nederlandse hoorzorgsector is de vaste opdracht aan het nationale keurmerk voor hoorzorg van de StAr. De eerste opdracht aan de nieuwe voorzitter is om de uitgangspunten en koers van de stichting in samenspraak met de sector tegen het licht te houden en waar nodig en mogelijk nieuwe richtingen te ontwikkelen.

Meer mensen zullen als gevolg van gehoorverlies een beroep op hoorzorg willen doen. Dat geeft steeds nieuwe uitdagingen die ook in kwaliteit en voor StAr vertaald moeten worden. Bovendien zijn er de afgelopen jaren ook andere kwaliteitsinitiatieven gestart waarmee nadere afstemming plaats moet vinden.

Groeiende vraag naar hoorzorg

Gehoorverlies heeft een grote impact op het individu en de maatschappij. Naar verwachting neemt het aantal mensen met gehoorverlies de komende jaren nog flink toe. De StAr bestaat onder andere uit een register voor professionals en een register voor bedrijven die zich committeren aan de kwaliteitsafspraken in de sector. Circa 1.400 audiciens zijn StAr gecertificeerd en 900 locaties zijn aangesloten. StAr heeft een bestuur waarin aanbieders, professionals, specialistische ketenpartner en cliëntenorganisatie zijn vertegenwoordigd en heeft een onafhankelijk voorzitter.

Zorgverleners

Aanbieders in de hoorzorg kenmerken zich als professioneel en gedreven. De zorgfocus gaat gepaard met ondernemerschap. De opdracht voor de toekomst is groot. Voor de sector als geheel, denk daarbij aan de samenhang en samenwerking met KNO artsen en audiologen, aan de betaalbaarheid van de zorg, aan medische en technologische innovaties en niet in de laatste plaats aan toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen. 

Taken en verantwoordelijkheden

De voorzitter:

 • is verantwoordelijk voor de continuïteit van StAr;
 • geeft leiding aan de bestuurlijke processen, op basis waarvan het beheer van de stichting, en de kwaliteitsafspraken ten aanzien van beroeps- en bedrijvenregister geborgd blijven;
 • vertegenwoordigt de sector en daarbuiten, in contacten met bijv. zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en specialistenverenigingen;
 • is direct aanspeekpunt van de directeur en de organisatie;
 • werkt samen en zoekt afstemming met andere kwaliteitsinitiatieven in de sector;

Vereiste kennis en ervaring

 • ruime (relevante) bestuurlijke ervaring;
 • enige kennis en mogelijk netwerk in het zorglandschap;
 • ervaring op het domein van kwaliteitsborging, bij voorkeur in de zorg;
 • ervaring met en gevoel bij keurmerken en kwaliteitscertificatie;
 • ervaring met het overbruggen van belangentegenstellingen;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • diplomatie en gezag in combinatie met humor en stuurmanskunst.

Geschatte tijdsbesteding en beloning

Circa 16 tot 20 werkdagen per jaar. Er is sprake van een passende, marktconforme beloning.

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie en solliciteren kun je je richten tot Frank Peusen (directeur) via info@audicienregister.nl

Publicatiedatum: 17 oktober 2022