Stadsloketten Amsterdam straks beter toegankelijk voor slechthorenden en doven

Slechthorende en dove Amsterdammers kunnen vaak niet goed terecht bij de gemeente voor aanvragen en informatie. Slechthorend Amsterdam is betrokken om hierin een verbetering te realiseren en mocht eind juni 2020 'de test-opstelling' bij Stadsloket Zuid uitproberen. Samen met een loketmedewerker en enkele andere medewerkers van de gemeente Amsterdam, heeft Marja de Kinderen - van Slechthorend Amsterdam - de ringleiding via een luisterlus uitgeprobeerd. Ook is er getest met geluid via een koptelefoon. Adviesbureau Planplan, die zich richt op oplossingen voor de werkplek en projectmatige oplossingen voor mensen met een auditieve beperking, heeft hiervoor de apparatuur ontwikkeld.

Er is over veel aspecten nagedacht. Zoals: hoe werkt het systeem?, wat is een goede plek?, welk corona-scherm is het meest gehoorverliesvriendelijk? Maar ook: is aanpassing van één loket voldoende? en hoe kan kenbaar gemaakt worden dat deze faciliteit aanwezig is? En er is stil gestaan bij de bejegening van mensen met gehoorverlies. Nu wordt het plan verder uitgewerkt. Het streven is om in het najaar van 2020 de aanpassingen voor de zeven stadsloketten te realiseren. Ook de gemeente Weesp is inmiddels aangesloten.

Bron: Slechthorend Amsterdam 


Publicatiedatum: 14 juli 2020