Staatssecretaris VWS krijgt meer inzicht in aspecten preventie gehoorschade

Diverse mensen uit de hoor- én geluidsbranche deelden hun visie - tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van VWS - over de preventie van gehoorschade. Doel van het gesprek was niet om inhoudelijke conclusies te trekken of consensus te bereiken, maar om de staatssecretaris een breder beeld te geven van de verschillende perspectieven die leven op het gebied van gehoorschade door versterkte muziek.

Na een levendige discussie was de rode draad dat mensen over het algemeen niet goed in staat zijn om de gevaren van te hard geluid adequaat in te schatten. De overheid mag de bescherming van het gehoor daarom niet alleen overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen om oordoppen te dragen. Het doel van de bijeenkomst lijkt hiermee gerealiseerd. Diverse aspecten zijn de revue gepasseerd als het gaat om preventie, voorlichting en factoren die bijdragen aan een verantwoord geluidsaanbod. Ook was er een breed gedragen gevoel dat de horeca in beweging moet komen. Veel deelnemers gaven aan met hun eigen voorlichtingsmogelijkheden bij te willen dragen. VeiligheidNL organiseert een volgende bijeenkomst om de mogelijkheden hiertoe en de wederzijdse behoeften verder te inventariseren.

Highlights

Tijdens de discussie kwam onder meer naar voren dat:

  • een (te) hoog maximum geluidsniveau tot ongewenste gevolgen kan leiden, zoals het harder afmixen naar 102.9 dB(A) toe; 
  • dat mensen over het algemeen niet kunnen inschatten hoe hard geluid staat; 
  • dat het niet altijd haalbaar is om een maximum van 100 dB(A) aan te houden in kleine ruimtes bij het aanslaan van een drumstel, maar wel haalbaar in grotere zalen; 
  • dat het om een gemiddelden gaat en daarmee wel harde uitschieters zijn op te vangen;
  • dat te hard geluid voornamelijk komt, doordat er te weinig absorptie van het geluid in de zaal is en met akoestiek dus veel resultaat is te bereiken; 
  • dat het Nederlandse publiek een uitdaging is voor geluidstechnici, omdat het zelf al veel geluid kan maken; 
  • dat muziek een kunstvorm is die in vervoering brengt en daar niet te veel in begrenst mag worden.

Goede voorlichting en gehoorbescherming van groot belang

Het belang van voorlichting werd breed gedeeld. Het is belangrijk om kinderen en jongeren op school voorlichting te geven over hun gehoor, voordat ze naar feestjes gaan. Structurele campagnes - gericht op de leeftijd van 11 tot 15 jaar – zijn wenselijk. Ook het dragen van gehoorbescherming - ongeacht het exacte maximum geluidsniveau – werd breed onderschreven. Het dragen van oordoppen moet een positief imago krijgen. Te meer omdat het de geluidsbeleving verbetert. Het is positief dat momenteel al ongeveer de helft van bezoekers oordoppen draagt. Maar ook zorgwekkend dat de andere helft wél wordt blootgesteld aan te hard geluid. Mensen met een gehooraandoening hebben de de wens dat het geluid dusdanig zacht is dat er geen oordoppen nodig zijn.

Wie zaten er aan tafel?

Cees Mulder (Vereniging voor Podiumtechnologie)
Dennis Kox (KNO-arts)
Erik Roelofsen (Nederlandse Stichting Geluidshinder)
Henri Marres (KNO-vereniging)
Merlijn Poolman (Nachtburgermeester van Groningen)
Peter van Galen (Earproof)
Roy Boers (Vereniging GAIN)
Stephen Emmer (Artists against Tinnitus)
Thé Kuijpers (Sound Matters)
Tim van Delft (Drummer van de Staat)
Wil Verschoor (Hoormij∙NVVS)
Maaike Kramer, Segers, Merrit de Beck en Adam de Jong (VWS)

Publicatiedatum: 11 april 2023