Spraakafzienoefenen.nl krijgt Branco van Dantzig onderscheiding 2019

Caroline van Daelen en Paula Hettinga ontvangen de Branco van Dantzig onderscheiding voor hun digitale oefenprogramma spraakafzienoefenen.nl. Het programma is bedoeld voor slechthorenden en plots- en laatdoven die moeite blijven houden met het verstaan van spraak ondanks het gebruik van hoortoestellen of een CI. Door te leren spraakafzien (liplezen en meer) kunnen zij weer beter deelnemen aan een gesprek.

De Branco van Dantzig onderscheiding wordt één keer in de twee jaar toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aan logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie. Branco van Dantzig was een Nederlands zang- en spreekpedagoge. Ze werd gezien als een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs en kreeg het predicaat 'Moeder van de Nederlandse logopedie'. Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF. Ze overleed op 72-jarige leeftijd in Auschwitz. De onderscheiding die naar haar is vernoemd, werd in 1993 voor het eerst toegekend.

Innovatief en vergroot zelfredzaamheid

Volgens de mening van de jury is spraakafzienoefenen.nl innovatief en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een gehoorprobleem. Het helpt de steeds groter wordende groep, onder meer als gevolg van de vergrijzing, met behulp van spraakafzien, niet buiten de boot te vallen. Het product heeft een duidelijke uitleg, een goede opbouw en veel oefenvideo’s. Via deze website kan zelfstandig worden geoefend waar en wanneer het uitkomt. Het is tevens goed in te zetten tijdens de logopedische therapie.

Het digitaal oefenprogramma is 1 juli 2019 gelanceerd. Inmiddels zijn er al meer dan 4.000 gebruikers in Nederland en België. Veel gebruikers reageren enthousiast en zijn erg blij met het programma: “Geweldige site! Zo blij dat ik spraakafzien kan oefenen zonder afhankelijk te zijn van de hulp van mijn omgeving!”

Met het ontvangen van de Branco van Dantzig onderscheiding zijn Caroline van Daelen en Paula Hettinga heel blij. Hieruit blijkt dat ook collega-logopedisten het programma waarderen: “Een overzichtelijk, uitgebreid en duidelijk programma dat ik zeer goed kan gebruiken in mijn logopedie-praktijk; mijn cliënten zijn ook héél tevreden!”

Steun 

Dankzij financiële steun van Handicap.nl en Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het vertrouwen van Stichting Plotsdoven die als penvoerder betrokken was, konden Caroline van Daelen en Paula Hettinga dit product ontwikkelen. Graag willen zij Emmia (websitebouwer educatieve programma’s), De Beeldfabriek (AV-producties) en de sprekers die de filmpjes belangeloos hebben ingesproken bedanken voor hun fantastische hulp bij de totstandkoming van de oefensite.

Interesse? Ervaar het zelf:

SPRAAKAFZIENOEFENEN.NL

Publicatiedatum: 21 november 2019