Slechthorend of doof? Gevolgen mondkapjesplicht nog steeds onduidelijk

Per 1 december 2020 is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimten. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen zijn uitgezonderd. Maar hoe zit dat met auditief beperkten die een ander moeten vragen het mondkapje af te doen om te kunnen verstaan? Hoormij∙NVVS concludeert dat je het recht hebt om medewerking van een ander te vragen, maar dat het risico op een boete voor degene is die júist wil meewerken aan betere communicatie. 

> Inmiddels er nieuwe informatie > Wat zijn de uitzonderingen op de mondkapjesplicht voor slechthorenden en doven?

Minister de Jonge zegt tijdens een bespreking over de corona-maatregelen letterlijk: “Bij het opleggen van de mondkapjesplicht komt er een uitzondering voor degenen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Maar ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moet kunnen liplezen, of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, zouden eigenlijk daarvan uitgezonderd moeten zijn. Dat is nu ook zo, evenals bij het dringende advies zijn ze daarvan uitgezonderd.”

Beperking aantonen

Een BOA mag vragen om aan te tonen dat je een beperking hebt. Maar iemand met een auditieve beperking vraagt een ander om het mondkapje af te doen om te kunnen verstaan. Het risico op een boete is dan voor degene die júist wil meewerken aan betere communicatie. Hoe leveren zij bewijs voor hun medewerking? Consequenties in de vorm van een boete zijn onrechtvaardig. De praktijk moet uitwijzen óf en hoe hierop gehandhaafd wordt.

Spatscherm geen vervanging voor een mondkapje

Daarbij vermeldt de Rijksoverheid op haar site dat een spatscherm (face shield), een mogelijke oplossing voor het spraak verstaan, geen vervanging is voor een mondkapje. Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag je alleen een mondkapje dragen en géén spatscherm.

Ieder(in)

Illya Soffer, directeur van Ieder(in) sprak de afgelopen dagen in diverse media over mondkapjes en noemde de plicht om aan te tonen dat je een beperking hebt ‘’een bespottelijke inbreuk op de privésfeer van mensen’’. Zie ook:

  • Trouw, Mondkapjes per 1 december verplicht in publieke binnenruimten, maar discussie gaat door
  • NPO Radio 1, Wat als je geen mondkapje kan dragen?
  • VPRO, Straatvrees door mondkapjesplicht

Meld je problemen

Loop je op tegen problemen met de mondkapjesplicht of de ontheffing? Word je geweigerd bij bijvoorbeeld winkels, musea of andere publieke voorzieningen? Krijg jij of je gesprekspartner onterecht een coronaboete? Neem dan contact op met het Meldpunt van Ieder(in). Je kunt ook bellen: 085-4007022. Met de meldingen trekken ze aan de bel bij de politieke partijen, Tweede Kamer en het kabinet om met een betere regeling te komen.


Publicatiedatum: 01 december 2020