RTGS zoekt lid voor de Raad van Toezicht

Het RTGS is een kleine organisatie, bestaande uit een directeur en een bureaumedewerker alsmede de Commissie Permanente Educatie, die de kwaliteit van nascholing toetst. De directeur voert periodiek overleg met alle stakeholders van het RTGS. De Raad van Toezicht ziet toe op het goede functioneren van het RTGS en moet de belangrijkste besluiten van de directeur goedkeuren. Deze Raad komt ongeveer vier keer per jaar -met de directeur- bij elkaar om naast o.a. de jaarstukken en het beleid en de strategie van het RTGS ook telkens de voortgang van het bureau te bespreken. Voor het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) zijn we op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht vanuit de geleding gebruikers van NmG-tolken en schrijftolken. 

Het RTGS registreert in Nederland gekwalificeerde tolken gebarentaal en schrijftolken in een openbaar register. Het RTGS bewaakt de kwaliteit van de geregistreerde tolken door specifieke opleidingsvoorwaarden te stellen bij registratie. Het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit wordt gewaarborgd door het verplicht stellen van periodieke nascholing, waardoor voortdurend wordt gewerkt aan het onderhouden van de deskundigheid van de tolkvaardigheden van onze tolken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden vanuit diverse geledingen tolkgebruikers en tolken. Gezien de huidige vacature in de Raad worden kandidaten die regelmatig een NmG-tolk en/of schrijftolk inzetten, gevraagd te solliciteren. Aan het lidmaatschap van de Raad is een vacatie- en reiskostenvergoeding verbonden. De maximale termijn van benoeming bedraagt vier jaar; één keer is herbenoeming mogelijk.

Reageren

Als je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de RvT van RTGS kun je dat laten weten via info@stichtingrtgs.nl. Daarbij graag kort je CV en ervaring met tolken beschrijven. 

Publicatiedatum: 27 januari 2020