Ringleidingen alweer een stap beter geïntegreerd in het bouwproces

Dat een ringleiding een goed hulpmiddel is voor slechthorende mensen die een lezing of vergadering bijwonen, is bekend. In het licht van de integrale toegankelijkheid van gebouwen is een ringleiding dan ook een erkende voorziening. Omdat het over een bouwkundige voorziening gaat, is het van belang dat gebouwontwerpers, zoals architecten en opdrachtgevers, de ringleiding in een vroeg stadium bij het gebouwontwerp betrekken. Dat gaat vaak goed, maar lang niet altijd. Daarom zijn Stichting Hoormij/NVVS en STABU ruim een jaar geleden een project gestart, waarbij het de bedoeling is dat de ringleiding een vaste plek krijgt bij het schrijven van een bestek voor een nieuw gebouw.  

Tekst en beeld: Raymond Schmeits, vrijwilliger Stichting Hoormij/NVVS

STABU, gevestigd in Ede, is hét kennisinstituut in de sector burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert onder meer de standaard voor bestekken in de B&U-sector. Een bestek is een nauwkeurige en volledige beschrijving van hoe de bouw gerealiseerd moet worden, zowel wat betreft de te gebruiken materialen als de te verrichten werkzaamheden. Met deze besteksystematiek kan een architect of een aannemer op een gestructureerde wijze het bestek voor een bouwwerk schrijven. De systematiek biedt hem allerlei vormen van ondersteuning met als doel het verkrijgen van een volledig en eenduidig bestek, waarin niets vergeten is. 

Ringleiding als voorziening eerder, vaker en beter in beeld

Het project met Stichting Hoormij/NVVS heeft er toe geleid dat het specificeren van ringleidingen voortaan in de bestek-software is opgenomen. Dat betekent enerzijds dat ringleidingen meer gestructureerd onder de aandacht van bestekschrijvers worden gebracht, en anderzijds dat ringleidingen beter gespecificeerd worden, zodat de kans op teleurstellende resultaten verkleint. Stabu heeft kort geleden haar relaties over deze ontwikkeling geïnformeerd op de website. Voor Stichting Hoormij/NVVS en dus voor slechthorende mensen, is het voordeel dat een ringleiding als voorziening eerder, vaker en beter in beeld komt.

Relevante links

Publicatiedatum: 03 april 2019