Resultaten klantonderzoek NS bekend

Eind 2020 heeft MarketRespons, in opdracht van NS, een onderzoek uitgevoerd onder mensen met een auditieve beperking. Een groot deel van de deelnemers geeft aan tevreden te zijn over bestaande mogelijkheden om in contact te komen met NS Klantenservice. Aandachtspunten zijn dat: de optie van een (tele) tolk soms wordt gemist, de vorm van contact goed moet aansluiten bij de communicatiemogelijkheden en - hoewel het los stond van het onderzoek, dat de omroepberichten op de stations en in treinen vaak genoemd zijn als lastig of niet te verstaan. NS geeft aan dat dit reeds hun aandacht heeft en dit jaar de eerste verbeteringen te verwachten zijn.

Een toegankelijke treinreis voor iedereen, daar werkt NS hard aan. Ook voor mensen met een auditieve beperking wil NS de service en informatievoorziening blijven verbeteren.

NS is gestart met een werkgroep waar ook de verschillende belangenorganisaties voor mensen met een auditieve beperking bij aangesloten zijn. Deze werkgroep gaat aan de slag om te zorgen dat er voor alle medewerkers van klantenservice een duidelijke instructie komt voor contact met klanten met een auditieve beperking. Denk aan zaken als het beperken van achtergrondgeluid en langzaam en duidelijk praten. Daarnaast onderzoekt de werkgroep ook de mogelijkheden tot het inzetten van andere manieren van communicatie die beter aansluiten bij de behoefte van slechthorende en dove klanten die er niet uit komen met de ‘standaard’ mogelijkheden.

NS is blij dat meer dan 250 mensen deel hebben genomen aan het onderzoek.

Hier vind je informatie over reizen met de NS met een auditieve beperking

Bron: NS

Publicatiedatum: 29 maart 2021